každou neděli - sv. Mořic – 19.00 hod. (změna oznámena)

každý čtvrtek - kaple sv. Vincence - 19.00 – 20. 00 hod. (kromě čtvrtku pře prvním pátkem)

1. pátek v měsíci - kaple sv. Vincence - 7.00 – 16.00 hod. celodenní

1. pátek v měsíci - kaple sv. Kříže - 19.30 hod. (Taizé)

1. neděle v měsíci - kaple sv. Kříže - 8.30 – 17.00 hod. celodenní