VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2017/2018

Na Církevní základní škole a na Arcibiskupském gymnáziu je pravidelná výuka náboženství v rámci vyučovacích hodin.

Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž, Stojanovo nám. 5/3

Děti, které navštěvují státní školy se mohou přihlásit do náboženství na faře. Výuku zajišťujeme v součinnosti s farností Panny Marie. Studenti státního gymnázia a středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž

Místo výuky: budova fary, Riegrovo nám 165/3

1. třída   úterý 15.00 – 15.45 hod.

2. třída   úterý 16.00 – 16.45 hod.

3. třída   středa 15.15 – 16.00 hod.

4., 5. třída   čtvrtek 15.00 – 15.45 hod.

6.–9. třída   středa 16.30 – 17.15 hod.

Výuka náboženství začne v týdnu od pondělí 18. 9. 2017.