Víte že ...
Výraz „liturgie“ znamená původně „veřejné dílo“, „služba lidu“ nebo „služba ve prospěch lidu“.
Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 09. října 2016, 15:11

Dnes večer jste zváni na adoraci do farního kostela v 19.00 hod.

Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Připomínáme vedoucím skupinek Tříkrálové sbírky a zvláště dětem koledníkům, že pracovníci Charity pro vás připravili bruslení na zimním stadionu, a to dnes odpoledne od 13 hod. do 15 hod.

Ze srdce blahopřejeme P. Václavu Altrichtrovi, který 14. října slaví své narozeniny. Vyprošujeme mu hojné Boží požehnání, dobré zdraví a stálou ochranu Panny Marie.

Ve čtvrtek 13. října 2016 od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Tentokrát se budeme zamýšlet nad otázkou: Kde se vzaly „skutky milosrdenství"?

Ve farním týdeníku najdete pozvání na koncert Moravských madrigalistů nebo charitativní koncert na zámku. Obě akce se konají v úterý.

Sestry a bratři, přijměme pozvání otce arcibiskupa a pojeďme v sobotu 15. října na Velehrad společně prosit za obnovu našich rodin a za kněžská a řeholní povolání. Přistupme ke svátosti smíření a projděme Svatou branou, abychom získali odpustky tohoto Svatého roku milosrdenství. Příležitost ke svátosti smíření bude i v bazilice na Velehradě. Vedle modlitby růžence (v 15 hod.) a adorace (v 16 hod.) je připraven i program pro děti a přednáška pro dospělé. Mše svatá začne v 17 hod.

Odjezd autobusu od kostela sv. Jana Křtitele ve 13.30 hod. Jeden autobus je už obsazen. Pokud bude patřičný zájem, objednáme i druhý autobus. Zvláště rodiny prosím využijte třeba i dopravy osobními auty, jeďte společně. Ať na naší pouti za obnovu rodin nechybí rodiny s dětmi.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 04. října 2016, 22:21

Děkuji všem, kteří pomáhali připravit poutní slavnost minulou neděli v naší farnosti sv. Mořice. Všem, kdo připravovali liturgii, uklízeli a zdobili kostel, připravili pohoštění a pomáhali při organizaci odpoledního setkání farníků.

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, zapojte se do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 4. října - Památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za kněžská povolání.

Pátek 7. října - památka Panny Marie Růžencové

ADORACE

  • Čtvrtek 6. října - kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace
  • Pátek 7. října - celodenní adorace v kapli sv. Vincence na Malém Valu (7.00 - 16.00 hod.); kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.
  • Neděle 9. října - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

  • čtvrtek před prvním pátkem (6.10.) -kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod.
  • první pátek vměsíci (7.10.) -kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

Žehnání vlajky

V pondělí 3. října 2016 v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice bude mše svatá spojena s žehnáním vlajky 14. oddílu vlčat sv. Františka z Assisi.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ

Členové pastoračních a ekonomických rad farností kroměřížského děkanátu jsou zváni na setkání v úterý 4. října 2016 od 18.00 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

POUŤ NEMOCNÝCH K SVATÉ BRÁNĚ NA VELEHRADĚ

Ve Svatém roce milosrdenství zve otec arcibiskup Jan Graubner nemocné ve středu 5. října 2016 na pouť na Velehrad. Zahájení v 10.00 hod., mše svatá v 11.00 hod. Pomozte nemocným ve vašem okolí zúčastnit se této pouti. Dopravu zajistíme i přes farní kancelář: tel. 573 338 952, mobil: 731 402 093.

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD

V sobotu 15. října pojeďme na Velehrad společně prosit za obnovu našich rodin a za kněžská a řeholní povolání. Program v bazilice: 15 hod. - modlitba růžence, 16 hod. - adorace, 17 hod. - mše svatá. Je připraven i alternativní program pro děti a přednáška pro dospělé (viz farní týdeník TRIO EXPRES).

Farnost P. Marie už obsadila svá místa v autobuse a hlásí se u nás. Pokud zaváháte, nebude v autobuse už místo. Přihlaste se ve farní kanceláři nebo v sakristii.

Odjezd autobusu od kostela sv. Jana Křtitele ve 13.30 hod. Cena: 100,- Kč, děti do 15 let zdarma.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
pondělí 26. září 2016, 22:37

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 15.950,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Děkuji těm, kteří v minulém týdnu přišli na brigádu, na úklid kostela, farní zahrady a proboštství a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

Svátky v týdnu:

Úterý - památka sv. Vincence de Paul, kněze (titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence)

Středa - slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi - viz program na plakátě.

Výroční den jmenování arcibiskupem olomouckým Mons. Jana Graubnera (1992).

Čtvrtek - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek - památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota - památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Příští neděle je 27. v mezidobí.

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava 28. 9. 2016:

  • 7.00 hod. - kaple sv. Vincence, Malý Val
  • 7.30 hod. - kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.
  • 9.15 hod. - kostel Všech svatých vHradisku
  • 17.00 hod. - kostel sv. Mořice

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu 28. září nebude mše svatá v kostele sv. Jana.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 18. září 2016, 23:02

Ve čtvrtek 22. září slaví naše farnost ADORAČNÍ DEN a den modliteb za kněžský seminář. V 8.00 hod. bude ve farním kostele vystavena Nejsvětější svátost. Mše svatá v 17.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. Po mši svaté bude adorace pokračovat do 21 hod., kdy bude zakončena svátostným požehnáním.

Rozpis adoračních hodin je ve farním kostele. Věnujte mu pozornost. Prosím, aby se někteří z vás zapsali, a především přijďte v hojném počtu adorovat. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina" prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Děkuji.

Příští neděli slavíme pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti.

Pozor na změnu bohoslužeb:

Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod., ale v 10.45 hod. mše svatá nebude.

Odpoledne ve 14.30 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: P. Mgr. Josef Konečný, major, kaplan AČR. Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Čeká vás příjemné posezení s přáteli, občerstvení, pro děti hry a soutěže.

O poutní slavnosti je možné při splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18:00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

Prosíme ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 24. září.

Pracovní příprava na pouť ke cti svatého Mořice

Prosíme ochotné farnice a farníky opět o výpomoc s přípravou před poutní slavností.

Budovu proboštství bychom chtěli tentokrát uklízet pokud možno jeden den - a to v úterý 20. 9. v kteroukoli dobu a libovolně dlouhý čas. Budou se uklízet především sály, dlouhá chodba a schodiště. Současně budou probíhat zahradní práce okolo budovy.

Úklid kostela proběhne v pátek 23. 9. od 18.00 hod. po mši svaté.

Příprava nedělního farního odpoledne proběhne v sobotu 24. 9. od 15 do 17 hod.

Občerstvení pro brigádníky bude zajištěno. Prosíme, hlaste se předem, abychom mohli řádně připravit pracovní vybavení a nástroje. Děkujeme.

V pondělí 19. září bude zahájena výuka náboženství na faře u Panny Marie (rozpis hodin je na vývěsce).

29. září slaví P. Josef Říha 60 let. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie do dalších let. Kdo by chtěl otci Josefovi osobně popřát -vypravujeme autobus do Uherského Hradiště v úterý 27. září. Přihlaste se ve farní kanceláři. Podrobnosti najdete ve farním zpravodaji.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 69

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.