Víte že ...

Člověk nezískává svou hodnotu tím, že se izoluje, ale tím, ze navazuje

Celý článek..

Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
středa 24. srpna 2016, 01:22

Svátky v týdnu:

Pondělí - památka Panny Marie Královny

Středa - svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Čtvrtek - sv. Josefa Kalasanského, kněze

Sobota - památka sv. Moniky

Příští neděle je 22. v mezidobí.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽBY:

Ve čtvrtek 25. srpna bude mimořádně mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. U sv. Mořice mše svatá nebude. V ten den je památka sv. Josefa Kalasanského, zakladatele Piaristů.

Letos poprvé Výstaviště FLORIA vyzdobí květinami kostel sv. Jana Křtitele. Je to v rámci zahradnické výstavy, která probíhá od 25. do 28. srpna. Náš kostel je v ty dny otevřen od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Srdečně vás zveme k prohlídce vyzdobeného kostela.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ se koná na Svatém Hostýně v sobotu 27. srpna. Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner. Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi. Je pro vás připraven bohatý program. V mimořádném Svatém roce milosrdenství využijme přítomnost Svaté brány na tomto poutním místě. "Pojďme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok... Nechme se obejmout Božím Milosrdenstvím!" Program pouti najdete na www.rodinnyzivot.cz a na plakátě.

Rodiče, nezapomeňte přihlásit do náboženství vaše děti, které chodí na státní školy. Formuláře přihlášek jsou zde v kostele i ve farní kanceláři.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
středa 17. srpna 2016, 01:06

V pondělí je slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Je to doporučený svátek. Mše svatá v kostele sv. Mořice bude v 17.00 hod.

Příští neděle je 21. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V rámci Dožínek Zlínského kraje poděkujeme Pánu Bohu za úrodu slavením mše svaté právě příští neděli 21. srpna v 10.45 hod. v našem kostele sv. Mořice. Mši svatou bude sloužit Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Všichni jste srdečně zváni.

V sobotu 20. srpna se koná na Svatém Hostýně Pouť pedagogů s Maxem Kašparů. Podrobnosti jsou na plakátě.

Arcidiecézní pouť RODIN K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ na Svatém Hostýně, dětská pouť na konci prázdnin. Sobota 27. srpna - Mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat arcibiskup Mons. Jan Graubner V mimořádném Svatém roce milosrdenství využijme přítomnost Svaté brány na tomto poutním místě. "Pojďme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok... Nechme se obejmout Božím Milosrdenstvím!" Program pouti najdete na www.rodinnyzivot.cz a na plakátě.

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na církevních školách je pravidelná výuka náboženství. Děti, které navštěvují státní školy, se mohou přihlásit do náboženství na faře. Výuku zajišťujeme v součinnosti s farností Panny Marie. Studenti státního gymnázia i dalších středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Odevzdejte je na faru nejlépe ještě během prázdnin, aby výuka mohla začít na začátku školního roku.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
úterý 09. srpna 2016, 22:57

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod. V kapli Povýšení sv. Kříže je dnes celodenní adorace.

Svátky v týdnu:

Pondělí - památka sv. Dominika, kněze

Úterý - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Středa - svátek sv. Vavřince, mučedníka

Čtvrtek - památka sv. Kláry, panny

Pátek - sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Příští neděle je 20. v mezidobí.

Výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele:

15. srpna 1768 byl konsekrován filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 14. srpna v 18.00  hod.

V neděli 14. srpna je hlavní pouť na Svatém Hostýně. Mši svatou v 10:15 hod. bude sloužit biskup Josef Hrdlička.

V kostele Panny Marie v Kroměříži bude poutní mše svatá v neděli 14. srpna ve 14.00 hod. Dopoledne jsou mše svaté v 8.00 hod. a v 9.15 hod.. Mše svatá v 10.30 hod. nebude!

KURZ ŠITÍ - pro začátečníky a pokročilé, dívky cca od 13 let a dospělé je v plánu uskutečnit v týdnu od 8. 8. a od 15. 8. 2016 v dopoledních hodinách nebo po 17 hod. v Centru pro rodinu Kroměříž u kostela sv. Mořice. Bližší informace na plakátě. Přihlášky: Helena Župková, tel. 777 865 704,

Arcibiskupství olomoucké přijme do pracovního poměru pracovníka (pracovnici) stavebního a investičního oddělení. Podrobnosti jsou na vývěsce.

Hledá se zástupce ředitele pro církevní ZŠ v Kroměříži

Církevní základní škola v Kroměříži hledá od září 2016 pedagoga na uvolněnou pozici zástupce ředitele. Přihlášku s životopisem je třeba zaslat do 12. srpna, nástup je možný od 22. srpna. Požadavky: VŠ vzdělání (aprobace ČJ), praxe, organizační schopnosti a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Přihlášky s životopisem je třeba zaslat do 12. srpna na email 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Články - Nedělní ohlášky
neděle 03. července 2016, 23:29

V úterý je SLAVNOST SV. CYRILA a METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Na Velehradě se koná Národní pouť. Srdečně jsme na ni zváni našimi biskupy. Poprvé v historii Velehradu možno projít SVATOU BRANOU MILOSRDENSTVÍ.

Přijměte také pozvání na poutní mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v úterý v 16.30 hod. V kostele sv. Mořice mše svatá nebude. Podrobný pořad bohoslužeb máte ve farním týdeníku.

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

UPOZORNĚNÍ: V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá 5. a 6. července v 7.00 hod.

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 ve věku 93 let zemřel v Kroměřížské nemocnici P. Gustav Riedl, emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Narodil se v Šumvaldu, působil na různých místech, 18 let na Svatém Kopečku u Olomouce. Poslední léta strávil v klášteře Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Pohřeb se koná v pátek 8. července v 15 hod. v bazilice na Sv. Kopečku a v sobotu 9. července v 10 hod. ve farním kostele v Šumvaldu. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Následující > Konec >>

Výsledky 1-9 z 59

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.