Back to Top

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2021 v Římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži

29. 3. – PONDĚLÍ: farní kostel sv. Mořice v 17:00 hod.
30. 3. – ÚTERÝ: farní kostel sv. Mořice v 17:00 hod.
31. 3. – STŘEDA: farní kostel sv. Mořice v 17:00 hod.

1. 4. - ZELENÝ ČTVRTEK:
farní kostel sv. Mořice 18:00 hod.

2. 4. – VELKÝ PÁTEK:
farní kostel sv. Mořice 7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA
farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství a Křížová cesta
farní kostel sv. Mořice 18:00 hod. (velkopáteční obřady)

3. 4. – BÍLÁ SOBOTA:
farní kostel sv. Mořice 7:30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA
farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství
farní kostel sv. Mořice 19:00 hod. (obřady velikonoční vigilie)

4. 4. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:
farní kostel sv. Mořice 7:45, 10:15 hod.
farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství
kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

5. 4. – Pondělí v oktávu velikonočním:
farní kostel sv. Mořice 7:45 hod.
farní kostel sv. Mořice 15:00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství
kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že počet účastníků bohoslužeb je omezen, k účasti na bohoslužbě 24. prosince a 25. prosince je nutné mít místenku.

 

Čtvrtek 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

22.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (účast je možná bez místenky)

 

Pátek 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Sobota 26. prosince – Svátek sv. Štěpána

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele 

 

Neděle 27. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (s obnovou manželských slibů)

10.15 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Bohoslužby ve Svatém týdnu (televize, rozhlas)

Televize Noe

Květná neděle 5. 4.

11.00: mše svatá Květné neděle z Vatikánu

12.00: polední modlitba s papežem Františkem

18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě

pondělí 6. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

18.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 7. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 8. 4.

  7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
  9.20: přímý přenos generální audience papeže Františka

12.00: mše svatá z kaple Telepace

18.00: mše svatá z kaple Telepace

20.00: adorace

ZELENÝ ČTVRTEK 9. 4.

13.20: přímý přenos generální audience papeže Františka

18.00: mše svatá na památku Večeře Páně z baziliky sv. Petra

VELKÝ PÁTEK 10. 4.

18.00: Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky

21.00: křížová cesta s papežem Františkem z nám. sv. Petra

BÍLÁ SOBOTA 11. 4.

21.00: Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 12. 4.,

11.00: mše svatá s papežem Františkem z nám. sv. Petra

12.00: požehnání Urbi et Orbi

18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě

 

 

Přenosy katolických bohoslužeb na ČT 2

Květná neděle 5. 4. 10.00 hod.

Zelený čtvrtek 9. 4. 17.30 hod.

Bílá sobota 11. 4.           20.30 hod.

 

Rádio Proglas

Mše svaté ve Svatém týdnu:

KVĚTNÁ NEDĚLE 5. 4. 2020:         9.00 a 19.30 hod.

Pondělí, úterý, středa Svatého týdne:               18.00 hod.

Pozvání k modlitbě růžence (zvláště za ukončení současné epidemie): Pondělí, úterý a středa Svatého týdne ve 20.00 hod., na Zelený čtvrtek a Velký pátek ve 22.30 hod.

ZELENÝ ČTVRTEK 9. 4.

17.30: mše svatá z kostela sv. Jakuba v Brně

VELKÝ PÁTEK 10. 4.

15.00: Památka Umučení Páně ze studia Proglasu

BÍLÁ SOBOTA 11. 4.

20.30: Velikonoční vigilie z baziliky na Strahově

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 12. 4.,

  9.00: mše svatá z kaple salesiánů Brno-Žabovřesky

Během velikonočního Tridua je vždy čtvrt hodiny před začátkem obřadů úvod do liturgie toho dne.

 

V naší farnost se ruší všechny bohoslužby v neděle i ve všední dny

Milí farníci,

na základě vládního nařízení o zákazu shromažďování více jak třiceti osob, na náboženských kulturních a dalších akcích, vydaného dne 12. 3. 2020 a Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

V naší farnosti sv. Mořice i ve farnosti Panny Marie se od pátku 13. března ruší všechny bohoslužby v neděle i ve všední dny. V klášteře sester sv. Kříže a sester sv. Vincence, zůstávají bohoslužby v obvyklém čase, ale budou bez účasti veřejnosti.

Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku rovněž nebudou nedělní bohoslužby, a to až do odvolání.

Kostel sv. Mořice je celodenně otevřen k soukromé modlitbě. V čase, kdy měly být bohoslužby, bude přítomen kněz. Bude k dispozici ke svátosti smíření, k osobnímu rozhovoru, může i podat svaté přijímání - to vše se zvýšeným důrazem na dodržování stanovených opatření. Tak tomu bude i v neděli v kostele Všech svatých v Hradisku.

Případné změny sledujte na webových stránkách našich farností.

Přijaté intence budou kněžími odslouženy.

Doporučuji, abyste sledovali mše svaté přenášené televizí NOE, poslouchali rádio Proglas nebo využili možností internetu (https://www.mseonline.cz/). V době těchto mimořádných opatření dávají biskupové dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Také povzbuzují ke slavení dne Páně v rodinném kruhu. Přemýšlejme jak v této nové situaci slavit neděli a prožívat Pánovu přítomnost.

Buďme spojeni v modlitbě. Biskupové nás o to prosí těmito slovy:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

P. Josef

V neděli budou mše svaté navíc

S ohledem na výzvu ČBK:

„V případě bohoslužeb spojených s přikázáním „slavit den Páně nebo sváteční den“ je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.“

BUDOU v neděli NAVÍC slouženy v kostele sv. Jana Křtitele tyto mše svaté:

8.15          9.30         10.45

Beze změny zůstávají pravidelné bohoslužby ve farnosti Panny Marie (8.00, 9.15, 10.30) i ve farnosti sv. Mořice (kostel sv. Mořice 7.45, 10.15, kostel sv. Jana 18.00, kaple Povýšení sv. Kříže 7.30, kaple sv. Vincence de Paul 8.00).

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.

 Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo pomoc potřebují, a nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.