S ohledem na výzvu ČBK:

„V případě bohoslužeb spojených s přikázáním „slavit den Páně nebo sváteční den“ je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob.“

BUDOU v neděli NAVÍC slouženy v kostele sv. Jana Křtitele tyto mše svaté:

8.15          9.30         10.45

Beze změny zůstávají pravidelné bohoslužby ve farnosti Panny Marie (8.00, 9.15, 10.30) i ve farnosti sv. Mořice (kostel sv. Mořice 7.45, 10.15, kostel sv. Jana 18.00, kaple Povýšení sv. Kříže 7.30, kaple sv. Vincence de Paul 8.00).

Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.

 Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo pomoc potřebují, a nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.