Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

14. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc lidem na Jižní Moravě.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

O prázdninách dochází ke změně v pořadu bohoslužeb:

  • V kostele sv. Jana Křtitele bude mše svatá pouze v neděli v 18 hod.
  • V kostele sv. Mořice bude mše svatá od pondělí do pátku každý večer v 17 hod. Nově tedy bude mše svatá i ve středu v 17 hod.
  • V kapli svatého Vincence na Malém Valu budou mše svaté ráno v 6 hod. pouze v pondělí a v pátek. V sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18 hod.

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

V pondělí 5. července je slavnost svatého Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké.

Poutní mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude v 9.30 hod.

Nebudou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ani u sv. Mořice.

V kostele Panny Marie bude mše svatá ráno v 8 hod. a večer v 18 hod.

Na Velehradě se koná Národní pouť. Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou začne v 10.30 hod. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka. Koncelebrovat budou čeští a moravští biskupové. Slavnostní poutní mše svatá bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem.

Za týden je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

Při benefičním koncertu pro jižní Moravu ve čtvrtek 1. července v našem kostele sv. Mořice se vybralo 31 000 Kč. Koncert připravil Smíšený pěvecký sbor Moravan Kroměříž ve spolupráci se Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC s.r.o.

V novém čísle farního zpravodaje najdete informace o prázdninových akcích.