Vánoční list 2022

4. neděle adventní

3. neděle adventní

2. neděle adventní

1. neděle adventní

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

33. neděle v mezidobí

32. neděle v mezidobí

31. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí

27. neděle v mezidobí

26. neděle v mezidobí

25. neděle v mezidobí

24. neděle v mezidobí

23. neděle v mezidobí

13. neděle v mezidobí

12. neděle v mezidobí

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Seslání Ducha Svatého

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

KVĚTNÁ NEDĚLE / Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

5. neděle postní

4. neděle postní

3. neděle postní

2. neděle postní

1. neděle postní

8. neděle v mezidobí

7. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

4. neděle v mezidobí

3. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ