Ročník IX. / č. 1

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

9. 1. 2022

Duch svatý sestoupil na Ježíše v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ (Lk 3,22)

 

Dnes je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

Děkuji těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček.

Ještě dnes (9. 1.) je možnost navštívit a pomodlit se u jesliček v kostele sv. Mořice a to od 9 do 10 hod. a od 14 do 17 hod.

P. Josef

 

CELOSVĚTOVÁ SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM (Apoštolát modlitby) stanovuje pro jednotlivé měsíce roku 2022 „úmysl papeže“ a „národní úmysl“. K členění úmyslů na úmysl evangelizační nebo všeobecný již nedochází. V lednu se na úmysl papeže modlíme „Za skutečné lidské bratrství“ a v modlitbě na národní úmysl pamatujeme „Na lidi sevřené strachem“.

(více na www.jesuit.cz)

 

 

POZVĚME K SOBĚ SPASITELE, A S NÍM PROŽITÝ ROK BUDE DOBRÝ

(Novoroční přání Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého)

Milí přátelé,

každému z vás přeju požehnaný nový rok, každý den v něm.

Vstupujeme do něj v závěru vánočních svátků, kdy jsme se otevřeli tomu, který přichází jako Zachránce, tedy jako ten, kdo dává naději a který – když ho necháme působit ve svém životě a ve svém srdci – proměňuje nás i naše vztahy.

Přeju vám, aby nový rok byl dobrý. Nebude bez problémů, to může být jen v nebi. A proto když narazíme na problémy, berme je jako ujištění, že jsme zatím ještě živí tady na zemi. Ale abychom se v nich neutopili, aby nás nepřeválcovaly, bude vždycky dobré si osvěžit Vánoce a znovu pozvat toho, který přichází jako Zachránce, Spasitel a Vykupitel i do našich konkrétních problémů, se kterými si občas nevíme rady.

Stojí za to ho pozvat a nechat ho v sobě milovat, odpouštět nebo mu svěřit svou netrpělivost, aby on byl v nás ten trpělivý nebo vytrvalý. A já věřím, že takto prožitý rok – ať nás v něm potká cokoliv – bude dobrý.

Přeju vám, aby na konci tohoto roku, až se budeme dívat zpátky, mohl každý říct: Byly tam skvělé zkušenosti a to, co nás potkalo, nás nezlomilo, ale posílilo a naplnilo novou nadějí. Tak požehnaný nový rok.

+ Jan Graubner

(www.ado.cz, 31. 12. 2021)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Lk 3,15–16.21–22) čteme o události Ježíšova křtu, při níž zaznívá hlas Nebeského Otce: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“ Tato láskyplná slova jsou určena také každému z nás. Při křtu nám Bůh odpouští hříchy, stáváme se milovanými Božími dětmi a členy veliké Boží rodiny. Křest je vzácný dar od Boha, za který nezapomínejme děkovat!

 

Příští neděle 16. 1. je 2. neděle v mezidobí.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Následující neděli 23. 1. bude opět sbírka, a to na podporu biblického apoštolátu.

 

ADORACE

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 9. 1. a 16. 1. od 19 do 20 hod.

 

Povánoční ÚKLID KOSTELA

Farnost Sv. Mořice v pondělí 10. 1., v úterý 11. 1. a ve středu 12. 1. od 8.30 hod. Prosíme, hlaste se Vítu Pořízkovi (736 522 846).

Farnost Hradisko v sobotu 15. 1. od 8.30 hod.

Odstrojíme stromky a provedeme úklid vánoční výzdoby i kostela. Muži, ženy, mládeži, kdo můžete, prosíme, přijďte pomoci. Každý(á) ochotný(á) je vítán(a)! Děkujeme. 

 

Protiepidemická opatření

Pro slavení bohoslužeb ve vnitřních prostorách je nadále POVINNOST používání desinfekce, respirátorů a dodržování rozestupu 1,5 metru mezi osobami, které nejsou z téže domácnosti. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Prosíme o dodržování opatření a vzájemnou ohleduplnost! Děkujeme!

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Také v novém roce se společenství seniorů bude scházet každý druhý čtvrtek v měsíci. První letošní setkání se uskuteční ve čtvrtek 13. 1. od 9.15 hod. v Centru pro rodinu. Přijďte prožít hezké dopoledne, kterým vás provede P. Jiří Orság. Těšit se můžete i na malé občerstvení a přátelskou atmosféru. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

pokračuje následující neděle až do Hromnic jako duchovní most modlitby, tj. každý ve svém domově, vždy od 14 do 15 hod. Termíny: neděle 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. a středa 2. 2. 2022.

Za společnou a vytrvalou modlitbu děkuje Jarmila Pořízková.

 

Hnutí obnovy duchovních tradic

zve na duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR a společnou modlitbu za pokoj v naší zemi a svěření obcí do péče Matky Boží. Také v našem městě je možné se připojit k modlitbě u mariánského sloupu na Velkém náměstí a prosit zvláště za překonání pandemie a obnovu společnosti. Setkání se konají každé úterý v 18 hod.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Letos trvá do 16. 1. 2022 a probíhá jako běžná osobní koleda za dodržení platných opatření. Sbírku je dále možné podpořit příspěvkem do označené pokladničky v kostele sv. Mořice u vchodu do Bolestné kaple nebo bezhotovostní platbou na tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800, VS 777970027. Více na www.trikralovasbirka.cz. Za každý Váš dar upřímné „Pán Bůh zaplať“.

Charita Kroměříž stále hledá koledníky i vedoucí skupinek pro koledování ve městě i na vesnici. Máte-li zájem, prosíme, kontaktujte tříkrálového asistenta M. Provazníka (tel. 737 630 670, e-mail: martin.provaznik@kromeriz.charita.cz). Na požádání lze zajistit obnovu tříkrálových nápisů.

Tradiční Tříkrálový koncert můžete shlédnout v neděle 9. 1. 2022 od 18 hod. na ČT1. Vystoupí Tata Bojs, Petr Bende a další.

 

PRO ŽIVOT V RODINĚ

V rámci Roku rodiny Amoris laetitia 2021–2022 nabízí Národní centrum pro rodinu zasílání myšlenek, citátů a aktivit pro rodiny od papeže Františka a to až do 26. 6. 2022, kdy vyhlášený Rok rodiny Amoris laetitia vrcholí. Přihlášení k odběru na: www.vira.cz/rok-rodin.

 

RODIČŮM a DĚTEM

Nevíte, jak dětem vysvětlit některé Boží vlastnosti, přiblížit úryvek z evangelia? Nebo hledáte odpověď na nekonečné a zvídavé otázky dětí, např. proč je dobré dárek zabalit? Podívejte se s nimi na krátká inspirativní videa s křesťanskou tématikou na www.vlcidoupe.cz.

 

SVĚDCI A SVĚTCI

je název cyklu České televize. Krátké dokumenty přinášejí portréty osobností, jejichž působení znamenalo pro lidskou společnost změnu, vzruch a někdy také mnoho neznámého. Najdete zde příběh např. sv. Terezie z Lisieux, Jana Evangelisty Urbana, Rogera Schutze, Sørena Kierkegaarda nebo sv. Hildegardy z Bingenu.

Více na: www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: ct. Marie Elekta (Kateřina Tramazzoli)

Ve 21 letech (1626) vstoupila do kláštera bosých karmelitek v rodném městě Terni (Itálie) a po třech letech byla spolu se staršími sestrami poslána do Vídně založit nový klášter. Do rodné země se Marie Elekta již nevrátila. Již ve věku 33 let plnila funkci převorky, nejprve v komunitě ve Vídni, potom při zakládání kláštera v Grazu a nakonec v Praze. Zde ji již provázela pověst svatosti. S obdivuhodnou silou a trpělivostí snášela mnohé zdravotní obtíže i profesní těžkosti. Vynikala laskavostí a dobrotou a byla naplněna stálým klidem. Zemřela 11. ledna 1663 ve věku 58 let. Její neporušené tělo je v klášteře bosých karmelitek zachováno dodnes. Ctihodná Marie Elekto, pros za nás!

 

Knihkupectví AVE

bude mít v lednu zavřeno. Od února se na vás budeme těšit na nové adrese na Náměstí Míru 1551 (na kruhovém objezdu, v podloubí). O otvírací době vás budeme informovat.

 

SMS SLUŽBA MODLITBY

Nabízíme vám možnost zasílat vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci Centra pro rodinný život společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého kříže v Olomouci. Za vás a vaše úmysly bude každý čtvrtek sloužena mše svatá. Své úmysly můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 a emailem na rodina@ado.cz. Vaše prosby nebudou nikde zveřejněny.

 

 

Časopis IN!

IN! je časopis (nejen) pro věřící děvčata přibližně ve věku od 12 let. Vede k pozitivnímu životnímu stylu založenému na křesťanských hodnotách. Do nového roku vstupuje s touto nabídkou:

Vážení přátelé, velice DĚKUJEME vám, kteří do farností a do rodin předplácíte časopis IN! Jsme rádi, že ho považujete za přínos pro výchovu. S IN!em už vyrostla jedna generace čtenářek, které velmi oceňují, že jim byl dobrým průvodcem během jejich dospívání. Rádi bychom proto, aby si naše čtenářky mohly časopis objednávat pro sebe i své kamarádky, aniž by je omezovala jakákoliv finanční zátěž.

Proto od ledna 2022 je možné časopis IN! OBJEDNAT BEZPLATNĚ. Tak jako si je možné objednávat ministrantský časopis Tarsicius. Předplatné bude za děvčata hradit Nadační fond časopisu IN! z darů sponzorů a drobných dárců.

Od ledna 2022 tedy není nutné IN! předplácet. Všem, kteří si ho dosud předpláceli, bude i nadále chodit do schránek, dokud ho neodhlásí.

Finanční částku, kterou jste doposud měli vyhrazenou na předplatné, můžete, pokud uznáte za vhodné, poslat jako dar Nadačnímu fondu časopisu IN!

Náklady na tvorbu a distribuci jednoho časopisu jsou 70 Kč, za rok 770 Kč. Budeme ale vděčni za jakoukoli sumu zaslanou na číslo účtu 2200295025/2010.

Podrobnosti a odpovědi na otázky najdete na stránkách Nadačního fondu časopisu IN!

Ještě jednou děkujeme za dosavadní spolupráci a doufáme v její pokračování.

Za všechny tvůrce časopisu IN!

Marie Stejskalová, šéfredaktorka časopisu IN!

Štěpán Pospíšil, jednatel Vydavatelství IN s.r.o.

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.,

předseda správní rady Nadačního fondu časopisu IN!

 

 

Pozvání na společnou cestu – Synoda 2021–2023

Jsme putující Boží lid. To nám připomíná synodální proces, do kterého jsme ve farnostech vstoupili v listopadu loňského roku. Děkuji všem, kdo jste přijali výzvu, setkáváte se v malých skupinkách a přemýšlíte nad některým z navržených témat. Přeji vám a vyprošuji, abyste se mohli setkávat i tento měsíc a abyste především zakusili radost, že můžete „kráčet“ spolu. Abyste, otevřeni pro vanutí Ducha Svatého, s Ježíšem přítomným mezi vámi, si kladli otázky a hledali odpovědi na to, co je podstatné v životě nás křesťanů dnes. Asi v polovině ledna by měly být k dispozici pokyny pro vytvoření zápisu ze setkávání skupinky. A vás všechny, milí farníci, prosím o vytrvalost v modlitbě za synodu. Inspirujte se texty k synodě na stránkách www.cirkev.cz.

 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Třetí neděle v liturgickém mezidobí (letos 23. ledna) je Nedělí Božího slova. Než ji budeme slavit, přemýšlejme, zda se snažíme dávat Božímu slovu přední místo ve svém životě. Papež František rád připomíná, že máme mít stále u sebe kapesní vydání alespoň jednoho evangelia, a často v něm číst. Učme se naslouchat Božímu slovu, aby bylo světlem, které osvěcuje náš každodenní život. Nahrávky liturgických čtení na neděle i všední dny můžete poslouchat na www.kulturalova.cz. Mohou posloužit nejen těm, kdo při mši svaté čtou posvátná čtení, aby se připravili k lektorské službě, ale každému, kdo chce čerpat sílu z Božího slova. Na těchto stránkách najdete i dvě přednášky biblisty P. Petra Chalupy na téma: Liturgický rok pro život křesťana a Liturgický rok v textech Písma. Podobně vás mohou inspirovat stránky Českého katolického biblického díla (www.biblickedilo.cz). Děkuji všem, kdo se zapojují do lektorské služby, a zvu další: Přidejte se. Zvěstováním Božího slova se otvíráme jeho moci a hlubší zkušenosti Ježíšových učedníků.

P. Josef

Copyright © 2022