Milí přátelé, sestry a bratři,

Bůh přišel na tuto zem, aby byl s námi. Je dárcem pravé radosti a pokoje. Ať prožíváte Vánoce v kruhu rodiny nebo více osamoceni, kéž Vás provází víra, že Bůh je nám všem blízko. Vánoční svátky prozářené touto radostí a v novém roce na přímluvu Panny Marie stálou Boží ochranu Vám přejí a vyprošují                           
P. Josef, P. Jiří a P. Augustin

 

VŠECHNO JE DAR

O Vánocích na nás působí nesmírné bohatství symbolů a znamení. Slovo vánoce má ve svém kořeni noc. Nejen české, ale i německé, weinachten, stille nacht, heilige nacht, tichá noc, svatá noc. Bůh k nám přichází v této hluboké a dlouhé noci. Vánoce slavíme v zimě, kdy jsou skutečně dlouhé zimní večery a noci naplněné tmou. Jak přiléhavě symbolické. Takový byl stav lidstva ponořeného do noci a temnoty hříchu. A najednou zazáří světlo, narození Spasitele. Je to naděje, radostná zvěst, která do temnoty noci vnáší světlo.

První, kdo se dovídají tuto radostnou zvěst, jsou pastýři. A opět hluboká a oslovující symbolika. Pastýři, kteří stáli na okraji společnosti, nejchudší z chudých. Jsou chudí, a zároveň lidmi otevřeného srdce. Jdou a hledají a nacházejí děťátko v jesličkách. Jejich srdce je naplněné radostí, chválí a velebí Boha. A zase nás tato symbolika učí něčemu, co přímo křičí do svědomí moderního člověka toužícího po blahobytu.

Když se zadíváme na Betlém, dýchá to pokojem a radostí, nebem na zemi. Betlémy jsou všude na zemi fascinující. Je tam všechno možné, hvězdy, zvířata, příroda, lidé i andělé. Ale nikde tam nejsou peníze a bohatství. Betlém je nádherná „reklama“ na pravé bohatství a štěstí. Stojí proti všem reklamám světa. Betlém hlásá, že nejbohatší bude ten, kdo se vyvlastní ze svého egoismu. Nejbohatší bude ten, kdo otevře srdce Bohu a bližnímu. Ten přijme dar, který nelze koupit za žádné peníze. Proto Bůh oslovil pastýře a dotkl se toho nejcitlivějšího místa na světě, chudoby srdce nezatíženého ničím, co by bránilo přijmout Boha.

A jsme u další úžasné symboliky. Pastýři nalezli Marii, Josefa a děťátko položené v jeslích. Co nám Bůh zjevuje zde? Jesličky nám neříkají jenom kdo je Bůh, který nás tak miluje. Ale říká nám také kdo je člověk, ve svém lidském bytí, ve svém postavení ve světě. Člověk je bez Boha jen nepatrným tvorem, který leží v chlévě tohoto světa ve svém bytí zcela chudý. Nahý jsem přišel na svět, a nahý z něho odejdu. Bylo by tomu tak, kdyby se Kristus nestal člověkem. Syn Boží nejenom vstoupil na cestu lidského života a stal se s námi solidárním, ale on nás ještě nesmírně obdaroval. Apoštol Pavel říká, znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista, byl bohatým, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

Vánoce jsou svátky štědrosti a dárků. A to je další symbolika, kterou i lidé bez víry důsledně praktikují. My si na závěr připomeňme, že to není jenom Štědrý den, kdy dostáváme dary. V lidském životě je každý den, každá hodina, každá minuta naplněna Boží štědrostí. Kolik je to darů, co stále přijímáme! Každý tep srdce je darem života. Kolik jich za minutu srdce udělá, abychom mohli žít? A jsou to tisíce věcí, které nás drží při životě. Anglický spisovatel Chesterton kdysi napsal vtipnou větu: vždycky jednou za rok ve vánočním čase se lidé diví a radují z toho, že za okny najdou v punčochách cukroví, ale vůbec nežasnou nad tím, že každý den najdou v punčochách své zdravé vlastní nohy.

Všechno na světě je dar. Úplně všechno.

Buď Bohu čest, chvála a dík!

  1. Augustin Jiří Zatloukal

Příležitost ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v době adventní

Ve všední dny se zpovídá půl hodiny před bohoslužbami.

Ve čtvrtém adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu.

 

V kostele sv. Mořice:

  • pondělí  21. 12.             15 – 17 hod.
  • úterý  22. 12.             15 – 17 hod.
  • středa  23. 12.             15 – 17 hod..

V kostele sv. Jana Křtitele:

  • neděle  20. 12.             17 – 18 hod.

V kostele Všech svatých v Hradisku:

  • neděle  20. 12.               9 – 10 hod.

Otevřený kostel – PŘÍSTUP K JESLIČKÁM

O Vánocích jsou naše kostely mimo bohoslužby otevřeny

k modlitbě a návštěvě u jesliček v tuto dobu:

kostel sv. Mořice

12., 26. 12., 27. 12. 9 – 10 hod.   a   14 – 17 hod.

12. - 30. 12. 10 – 12 hod.   a   14 – 17 hod.

12. 10 – 12 hod.   a   14 – 16 hod.

1. 2021 a 3. 1. 9 – 10 hod.   a   14 – 17 hod.

1. 10 – 12 hod.   a   14 – 17 hod.

1. – 9. 1. 10 – 12 hod.   a   14 – 17 hod.

1. 9 – 10 hod.   a   14 – 17 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

12., 26. 12., 27. 12.            14 – 18 hod.

1. 2021 a 3. 1.             14 – 18 hod.

kostel Všech svatých v Hradisku

              je otevřen půl hodiny před bohoslužbami.

DĚKOVNÁ POBOŽNOST na závěr roku – čtvrtek 31. 12. 2020

Kostel Všech svatých v Hradisku                        16 hod.

Kostel sv. Mořice v Kroměříži                             16 hod.

ADORACE na závěr roku – čtvrtek 31. 12. 2020:

Kaple sv. Vincence, Malý Val po mši sv., která začne v 7 hod., do 13.30 hod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Připravované „putování tří králů za hvězdou“ se s ohledem na koronavirová opatření může uskutečnit ve třech variantách.

Při první variantě se předpokládá běžná osobní koleda od 3. 1. do 10. 1. 2021. Druhá a nejvíce pravděpodobná varianta představuje osobní koledu upravenou v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními, včetně online koledy (virtuální kasičky). Třetí variantou je pak pouze online koleda. Online koleda bude spuštěná již během prosince a bude dárcům otevřená po delší čas.

Podrobnosti a aktuální informace: www.kromeriz.charita.cz.

 

Přehled BOHOSLUŽEB o vánočních svátcích 2020

 

Čtvrtek

24. 12.

Štědrý

den

Pátek

25. 12.

Narození Páně

Sobota

26. 12.

Svatého Štěpána

Neděle

27. 12.

Svaté Rodiny

Čtvrtek 31. 12.

Svatého Silvestra

Pátek

1. 1. 2020

Matky Boží

Nový rok

Středa

6. 1.

Zjevení Páně

Tří králů

Kroměříž
kostel

sv. Mořice

15:301)

21:002)

  7:45
10:15

  7:45
10:15

  7:45
10:15

16:003)

10:15

17:00

Kroměříž
kostel

sv. Jana Křtitele

-

18:00

18:00

18:00

-

18:00

-

Kroměříž
kostel

Panny Marie

   8:00

15:301)

21:002)

  8:00
  9:15
10:30

  8:00
  9:15
10:30

  8:00
  9:15
10:30

8:00

18:003)

  8:00
  9:15
10:30

  8:00
18:00

Hradisko
kostel

Všech svatých

21:002)

9:15

9:15

9:15

16:003)

9:15

18:00

1) Především pro rodiny s dětmi      2) Půlnoční mše svatá                    3) Děkovná na závěr roku

 

Farní bál 2021 v květnu

Tradiční farní bál pořádaný obvykle v zimních měsících nebude možné z důvodu opatření proti šíření koronaviru uskutečnit. Nicméně společenský večer obou kroměřížských farností plánujeme na některou sobotu v měsíci květnu. „Dá-li Pán“, můžeme se těšit na "Májový bál 2021".

Tajemství Vánoc nám pomáhá pochopit nejen lásku Boha,

ale především NĚHU Jeho lásky.

 

(Charles Journet)