Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na služné duchovních (tj. platy kněží) darovali 96 140 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Na podporu křesťanů ve Svaté zemi jste vložili do pokladničky u Božího hrobu 24 900 Kč. Za všechny vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“

UPOZORNĚNÍ:

V sobotu 13. dubna bude v kapli sv. Kříže mše svatá ráno v 6.30 hod., obvyklá polední mše svatá nebude.

Zítra, po velikonočním oktávu, je slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. Mše svatá v kostele sv. Mořice bude v 18 hod.

Za týden je 3. neděle velikonoční. Den za dnem se blíží kněžské svěcení našeho jáhna Josefa Kvapilíka. Před velikonočními svátky, když jako jáhen sloužil při nedělních bohoslužbách, děkoval nám za modlitby a prosil o vytrvalou duchovní podporu, a také naše zapojení se při přípravě primiční mše svaté. Příští neděli, 3. velikonoční, bude sbírka určena na hmotné zajištění primice.

V sobotu 13. dubna bude slavnostně uveden do úřadu náš arcibiskup Mons. Josef Nuzík. Máme před sebou pět dní modliteb za diecézi a jejího arcibiskupa. Jsou připravené texty, spojené s modlitbou růžence (nebo aspoň jednoho desátku), a to jak pro modlitbu ve farním společenství, tak pro osobní modlitbu doma. Ve farním společenství se budeme modlit přede mší svatou. Přijďte, prosím, o půl hodiny dříve. Brožurku pro modlitbu v rodině si můžete vzít domů. V kostel sv. Mořice je na stole u bočního vchodu. Brožurku pro farnost nebo pro modlitbu v rodině si také můžete stáhnout z internetové stránky naší farnosti www.svmoric.net.

Všichni, kdo pojedete do Olomouce na slavnostní uvedení arcibiskupa do úřadu, přečtěte si organizační pokyny pro účastníky, které najdete na vývěsce i na internetové stránce naší farnosti. A prosím, respektujte pokyny pořadatelů.