Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Jménem otce arcibiskupa Josefa děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na služné duchovních.

Dnes večer nebude adorace u sv. Mořice.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den tohoto týdne odpoledne v 15.00 hod.

Zítra v Pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Večer bude mše svatá v 18 hod v kostele sv. Jana Křtitele.

V tomto týdnu je na arcibiskupském gymnáziu ve středu večer přednáška na téma: „Moravská podzemní církev a biskup Stanislav Krátký.“

Podrobnější informace a pozvánky na další akce jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.