POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Děkuji všem, kdo se připojili k modlitbě novény k Božímu milosrdenství.

Otci Jiřímu Orságovi, kaplanu Jiřímu Augustinovi a všem, kdo nesou jméno Jiří, vyprošujeme hojné Boží požehnání na přímluvu sv. Jiří.

Minulou neděli jste při sbírce na platy duchovních věnovali 77 980 Kč.

Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Vybralo se 22 000 Kč.

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 12 521 Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Za všechny vaše dary upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes při mši svaté v 10.15 hod. jsou farnosti představeny děti, které se letos připravují k 1. svatému přijímání.

Ve farním zpravodaji je Velikonoční pastýřský list otce arcibiskupa. Je dobré se k němu vrátit, v klidu si jej přečíst a přemýšlet.

Koncert MISSA VOTIVA

doprovázený verši Jana Skácela zazní dnešní neděli (24. 4.) od 19 hod. v kostele sv. Mořice. Vystoupí Svatocecilský orchestr pod vedením Jana Gottwalda, Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové a další. Na programu je Missa votiva Jarmily Bekové a Vigilia Ladislava Moravetze. Vstupenky budou na místě před začátkem akce.

Manželství, polyamorie a homosexuální vztahy

Česká křesťanská akademie a AG v Kroměříži zvou na přednášku Martina Kvapilíka na téma „Manželství, palyamorie a homosexuální vztahy (některé podobnosti a odlišnosti)“. Uskuteční se ve středu 27. 4. od 19 hod. na AG.

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT

Záleží vám na podpoře rodin, manželství a respektu k životu? Věříte, že každé počaté dítě by mělo dostat šanci? Připojte se k nám v sobotu 30. 4. 2022. Vstup je zdarma. Z programu: od 11 hod. mše svatá v katedrále na Pražském hradě, od 13 hod. občerstvení a doprovodný program na Klárově, od 14.30 hod. pochod centrem Prahy na Václavské náměstí. Budou vypravené i zvláštní vlaky. Přihlašování a další informace na www.pochodprozivot.cz