Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Jménem otce arcibiskupa děkuji vám všem za vaše dary při dnešní sbírce na kněžské platy.

Dnes večer nebude adorace u sv. Mořice.

Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme velikonoční oktáv jako jedinou slavnost Kristova zmrtvýchvstání. Při mši svaté příští neděli v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti, které se letos připravují k 1. svatému přijímání.

Od Velkého pátku konáme novénu k Božímu milosrdenství. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme v kostele svatého Mořice každý den odpoledne v 15.00 hod.

Zítra v pondělí velikonoční bude v kostele sv. Mořice mše svatá pouze ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Večer bude mše svatá v 18 hod v kostele sv. Jana Křtitele.

Přijměte pozvání na BENEFIČNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT, který se koná dnes večer v 18 hod. v našem kostele sv. Mořice. V podání Vladimíra Chmelo (baryton), Nao Higano (soprán) a Ludmily Dvořákové Mackové (varhany) zazní skladby Richtera, Duranteho, Schuberta, Dvořáka, Mendelssohna, Donizettiho atd. Vstupné je dobrovolné. Vybraná částka bude věnována na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

V tomto týdnu bude ve středu VEČER CHVAL, ve čtvrtek setkání seniorů a v sobotu setkání společenství Třetího řádu sv. Františka.

Mateřská škola s křesťanským zaměřením, která sídlí na Mánesově ulici, zve na Den otevřených dveří v úterý 12. dubna.

Podrobnější informace jsou ve farním zpravodaji, který vyšel minulou neděli.

O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

Koncert MISSA VOTIVA

doprovázený verši Jana Skácela zazní v neděli 24. 4. od 19 hod. v kostele sv. Mořice. Vystoupí Svatocecilský orchestr pod vedením Jana Gottwalda, Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové a další. Na programu je Missa votiva Jarmily Bekové a Vigilia Ladislava Moravetze. Vstupenky budou na místě před začátkem akce.