Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

6. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


80. výročí mučednické smrti P. Aloise Šebely

Dnes v neděli 13. února je mše svatá v kostele sv. Mořice v 7.45 hod. obětována za +P. Aloise Šebelu. Byl čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Zemřel 9. 2. 1942 v koncentračním táboře Osvětim.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve středu 16. 2. slaví Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, své narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

UPOZORNĚNÍ:

Tuto středu bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele mimořádně už v 17 hod.

Za týden je 7. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ slavíme letos od 14. do 20. února. Připomíná nám důležitost manželství a rodiny pro život každého z nás. Otevřete si internetovou stránku tydenmanzelstvi.cz. Najdete tam inspiraci a povzbuzení pro manželský i rodinný život.

Přijměte pozvání na mši svatou ve středu 16. února v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Bude obětována za rodiny, manžele, snoubence a za ty, kteří se pro manželství rozhodují.

Po mši svaté si můžete poslechnout zajímavou přednášku Jana Gregora na téma: GENDER - příležitost pro rovnoprávnost nebo ideologie? Přednáška začne v 19 hod. ve Studentském klubu Arcibiskupského gymnázia. Pořádá ji AG Kroměříž ve spolupráci s Aliancí pro rodinu.

VEČER CHVAL

Zveme vás na večer chval v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve středu 16. 2. 2022 od 19 hod. Modlitbu povede kapela z projektu Ignite. Přijďte spolu s námi chválit a vyvýšit našeho nebeského Otce nad vším, co právě prožíváme. Těšíme se na společný čas. Březnový večer chval připravujeme na středu 16. 3. 2022.

(Nadační fond Credo, Ignite projekt a Pastorační centrum AG

Ve farním zpravodaji máte další informace a pozvánky na duchovní obnovy.


 

Národní týden manželství 14. – 20. 2. 2022

Národní týden manželství začíná na svátek sv. Valentýna. Může to být výzva znovu oživit ve vzájemných vztazích mezi manžely to, co je vytrhává ze stereotypu a dělá nevšedními. Ozdobit je znovu i trochou romantiky, vděčnosti a radosti být spolu.

Prosím, najděte si v tomto týdnu prostor pro společně prožité chvíle. Může to být večeře, kdy odložíte spěch a budete mít na sebe čas. Nebo společná procházka v Podzámecké zahradě či někde v přírodě. Cestou můžete hovořit o svém manželství – od jeho počátku, přes narození dětí a jejich výchovu, soužití s rodiči až po stárnutí.

Nebojte se v tomto týdnu něco investovat do svého vztahu a obnovit to, co se časem vytratilo. Váš manžel, vaše manželka si to určitě zaslouží.

Letošní ročník Národního týdne manželství nese motto Ztráty a nálezy. Koordinátor Národního týdne manželství, Petr Adame, k tomu napsal: „Motto letošního NTM nese mnoho významů. Často říkám, že dokonalé manželství je vztah dvou nedokonalých lidí, kteří to spolu nevzdali. V každém dlouhodobém vztahu jsou věci, které ztrácíme, ale mnoho zase dostáváme nebo objevujeme. Opravdu hluboký vztah vzniká jen tam, kde se milujeme i přesto, že jsme ztratili mnoho iluzí o sobě nebo o našem partnerovi a našli cestu, jak žít s našimi odlišnostmi.“

Také, bratři a sestry, v modlitbě poděkujme Bohu za to, co každý z nás obdržel skrze rodinu, a vyprošujme Boží požehnání manželům a celým rodinám.

P. Josef