Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

5. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 8. 2. – sv. Josefíny Bakhity, panny, MEZINÁRODNÍ DEN MODLITEB ZA OBĚTI OBCHODU S LIDMI

Čtvrtek 10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny

Pátek 11. 2. – Panny Marie Lurdské, SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Mši svatou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují, budeme slavit v kostele sv. Mořice v pátek 11. 2. v 17 hod.

Vašim nemocným můžete doporučit přenos mše svaté na TV Noe v neděli 13. 2. v 10 hod. Mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci bude sloužit biskup Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro zdravotnictví.

UPOZORNĚNÍ:

Ve středu – vzhledem k tomu, že jsou prázdniny – bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu jsou v tomto týdnu zrušeny všechny bohoslužby. Nebude ani ve zpravodaji ohlášená mše svatá v pátek dopoledne za nemocné, ani mše svatá v sobotu 12. února večer.

V tomto roce si připomínáme 80. výročí mučednické smrti P. Aloise Šebely. Tento rodák z Ruprechtova přišel do Kroměříže v r. 1908 a stal se jedním z nejbližších spolupracovníků probošta kapituly Antonína Cyrila Stojana. Později působil v dalších farnostech a do Kroměříže se vrátil během 2. světové války. V r. 1941 byl zatčen, převezen do věznice brněnského gestapa a po několika měsících byl poslán do koncentračního tábora Osvětim. Tam zemřel 9. února 1942. Příští neděli 13. února bude za něj obětována mše svatá v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice.

Další informace najdete ve farním zpravodaji Trio expres.