Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

18. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO TRIO EXPRES


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 2. 8. – panny Marie, královny andělů

Středa 4. 8 – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Čtvrtek 5. 8. – Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Pátek 6. 8. – svátek Proměnění Páně

Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

V pondělí 2. srpna je možné získat ve františkánských, farních a katedrálních kostelích plnomocné „Porciunkulové“ odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Ve čtvrtek 5. srpna bude po mši svaté v kostele sv. Mořice půlhodinová adorace za posvěcení kněží a za nová kněžská povolání.

V pátek 6. srpna bude v kapli sv. Vincence adorace od ranní bohoslužby do 13.30 hod.. Příležitost ke sv. zpovědi bude ve farním kostele odpoledne od 15 do 17 hod.

Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou

V letošním roce si připomínáme 1100 let od smrti svaté Ludmily – manželky knížete Bořivoje a babičky svatého Václava. Pro rodiny je připraveno prázdninové putování. Navštivte během prázdnin místa, kde je sv. Ludmila vyobrazena, kde ji uctívali naši předkové nebo místa spojená s úctou ke sv. Václavu. Během putování se seznámíte s životem této světice a můžete se zapojit do soutěže. Podrobnosti jsou na internetové stránce Centra pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz)

Další letní soutěž pro celou rodinu nese název Objevte poklady Arcibiskupství olomouckého! Při putování napříč Moravou sbírejte ukryté QR kódy a za 4 nalezené získáváte vstup zdarma na vybranou památku. Soutěžní hra trvá do 31. srpna, výhru v podobě vstupného zdarma lze čerpat do 30. září 2021. Pravidla soutěže a další informace naleznete na www.alsol.cz.