POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes se koná sbírka na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 14 580 Kč. „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Mše svatá v 10.15 hod. bude dnes sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice je vyhrazen pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké. Provázejme je svými modlitbami.

Děkuji těm, kdo se zapojili do liturgie Svatodušní vigilie, a všem, kdo vyprošují celé farnosti hojné plody Ducha svatého.

Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 24. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve. Zároveň je to Den modliteb za církev v Číně.

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V pátek 28. května bude mše svatá v kostele sv. Mořice mimořádně v 18 hod. Bude obětována za účastníky a organizátory Noci kostelů. V 19 hod. se rozezní zvony a bude zahájena NOC KOSTELŮ.

Otevřeny budou kostely sv. Mořice, Panny Marie a sv. Jana Křtitele v čase od 19 do 22 hod. V době od 18 do 20.30 hod. bude otevřena také kaple Povýšení svatého Kříže. Přijměte srdečné pozvání a pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou zde v kostele. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, zde i na internetových stránkách Noci kostelů www.nockostelu.cz.

Děkuji všem, kdo jste se zapojili do přípravy programu, a prosím ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka. Záleží nám na tom, aby Ti, kdo při Noci kostelů vstoupí do našich chrámů, se cítili přijati.