Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

7. neděle velikonoční

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Vybralo se 46 900 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Příští neděli 23. května je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V neděli 23. 5. bude farní mše svatá v kostele sv. Mořice jen ráno v 7.45 hod. Mše svatá v 10.15 hod. bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel sv. Mořice bude rezervován pro biřmovance AG, jejich kmotry, rodiče a blízké.

Přijměte pozvání na Svatodušní vigilii, která bude v kostele sv. Mořice v sobotu 22. května ve 20 hod. Budeme slavit mši svatou s větším počtem čtení a obnovou svátosti biřmování. Pojďme prosit o plnost darů Ducha Svatého pro nás i celou církev. Během novény před slavností pamatujme na modlitbu v rodinách.

Krátká inspirující videa pro rodiny postupně předkládá web Národního centra pro rodinu (www.rodiny.cz). Videa doplněná průvodcem přináší povzbuzení, podněty a pomoc rodinám v jejich každodenním životě. Viz také níže – Rok rodiny Amoris laetitia.

V měsíci květnu letos nebudou májové u kapliček, ale zveme rodiny s dětmi na procházku po Kroměříži, při které se rodiče mohou pomodlit růženec za rodiny. Děti mohou odpovědět na soutěžní otázky a zaslat je podle návodu na Děkanátní centrum pro rodinu. Čeká je za to odměna. Informace jsou na letáčku u mariánského oltáře.

Noc kostelů se uskuteční v pátek 28. května. Modleme se za organizátory a za ty, kdo přijdou ten večer do našich kostelů. A prosím, přihlaste se co nejdříve dobrovolníci ve farní kanceláři ke službě pro tuto akci. Více informací je ve farním zpravodaji Trio expres.

Ještě před tím doporučuji vaší pozornosti jeden z koncertů Pražského jara: Ve středu 26. května od 20 hod. bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Františka Macka mladšího.