Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost VŠECH SVATÝCH

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Proto právě v tomto kostele jsou kněží připraveni individuálně posloužit potřebným:

NEDĚLE

  • Od 7.45 hod. možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
  • Po 8 hod. (jakmile posloužil těm, kteří přijali Eucharistii) kněz slaví mši svatou v Křestní kapli – na úmysl, který byl zapsán v intenční knize (podle platných omezení bez účasti věřících).
  • Od 10.15 hod. možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání.
  • Pak v  dopoledních hodinách kněz odslouží soukromě mši svatou za farníky.

VŠEDNÍ DNY

  • Od pondělí do pátku v 16 – 16.45 hod. je možno přistoupit ke svátosti smíření a individuálně ke svatému přijímání.
  • V 17 hod. slaví kněz mši svatou v Křestní kapli – na úmysl, který byl zapsán v intenční knize (podle platných omezení bez účasti věřících).

Zadané úmysly je možno přeložit na pozdější dobu, kdy bude možné slavit bohoslužbu s účastí lidu. Informujte se ve farní kanceláři (tel: 573 338 952).

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Zachovávejme, prosím, nošení roušek a stanovená opatření, která omezují šíření koronaviru.

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

Rodinám s dětmi doporučujeme využít ke slavení neděle nabídku aplikace Centra pro rodinný život Olomouc „NEDĚLE V RODINĚ.“ (Odkaz najdete i na internetové stránce naší farnosti www.svmoric.net).

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosy. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).