Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Dnes si v kostele sv. Mořice připomínáme Výročí posvěcení kostela.

V rámci nouzového stavu přijala Vláda ČR nová krizová opatření, která znemožňují slavit veřejně bohoslužby.


V naší farnosti sv. Mořice se ruší všechny mše svaté, adorace i pobožnosti na hřbitově.

Obě klášterní kaple jsou uzavřeny, slouží jen pro místní komunitu.


Přijaté intence budou dle možností kněžími odslouženy soukromě. Informujte se telefonicky ve farní kanceláři (573 338 952). Na vaši žádost je možné intenci odložit na dobu, kdy bude povoleno slavit mši svatou s účastí věřících.

KOSTEL SV. MOŘICE JE CELODENNĚ OTEVŘEN K SOUKROMÉ MODLITBĚ.

Proto právě v tomto kostele budou kněží připraveni individuálně posloužit potřebným.

ZPOVĚĎ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU:

  • Všední dny od pondělí do pátku: 16.00 – 16.45 hod.
  • V neděli: v 7.45 hod. a v 10.15 hod. (tj. v době, kdy začínaly pravidelné dopolední bohoslužby).

Otevřený kostel se snažte maximálně využít k individuální návštěvě a modlitbě u svatostánku. Při vstupu do kostela mějte na tváři roušku, používejte dezinfekční prostředek na ruce, využívejte chrámové lodi a dodržujte rozestupy (odstup 2 metry není přehnaný). Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.

Za ohleduplné jednání, které je projevem lásky k bližnímu, děkujeme.

Na požádání a na základě domluvy kněz navštíví nemocné a poslouží jim svátostmi.

Biskupové dali dispenz od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Využívejme rozšířených možností ke sledování mše svaté přenášené rádiem, televizí nebo on-line přenosy. Prožívejme takové chvíle v opravdovém soustředění (vše ostatní odložme) a využívejme duchovní svaté přijímání (viz Kancionál č. 042).

Modleme se každý den růženec zejména za ukončení pandemie COVID-19 a za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. Most modlitby vytváříme večer ve 20 hod.

Buďme pozorní a ochotní pomoci lidem v naší blízkosti, zvláště těm, kdo jsou osamoceni.

Rodinám s dětmi doporučujeme využít ke slavení neděle nabídku aplikace Centra pro rodinný život Neděle v rodině: http://nedelevrodine.cz/