Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Synoda doslova znamená společná cesta. Minulý týden v naší katedrále zahájil naši diecézní část synody Otec arcibiskup Jan. To podstatné řekl takto:

Církev potřebuje reformu či uzdravení a oživení. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?

Nad tím se máme společně zamyslet v malých skupinkách po 3-10 lidech. Pozvání platí pro všechny. Malou skupinkou může být i naše rodina.

První setkání ve skupinkách by mělo proběhnout v listopadu. Papež předložil také konkrétní témata, ke kterým brzy dostaneme ještě také určitý metodický návod.

Každopádně pokud přijmete pozvání k účasti, můžete již ode dneška udělat dvě věci:

1. Modlit se za synodu, aby naší farnosti, naší diecézi a celé církvi pomohla lépe plnit to, k čemu nás Bůh společně volá. Text modlitby za synodu najdete na cirkev.cz, na stránkách farnosti a uveřejníme ji také ve farním listě.

2. Přihlásit se k účasti u prvních vedoucích malých skupinek, kterými jsou:

Miroslav Doubrava

Petra Dolečková

Martin Kvapilík

Štěpán Bekárek

Vít Pořízek

Marie Kvapilíková

Oldřiška

Proč mluvím o prvních vedoucích? Protože když počet zájemců ve skupině překročí 10 osob, založíme další malou skupinku. Kontaktní telefony na tyto první vedoucí uveřejníme v příštím farním listě.

Prosím seznamte se se synodou více na cirkev.cz - odkaz je vpravo nahoře na této stránce.

Děkuji

Martin Kvapilík

farní koordinátor pro synodu

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem

svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy

a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků.

Amen.

Strana 2 z 2