Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Pozvání na společnou cestu na synodě

Synoda doslova znamená společná cesta. Minulý týden v naší katedrále zahájil naši diecézní část synody Otec arcibiskup Jan. To podstatné řekl takto:

Církev potřebuje reformu či uzdravení a oživení. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?

Nad tím se máme společně zamyslet v malých skupinkách po 3-10 lidech. Pozvání platí pro všechny. Malou skupinkou může být i naše rodina.

První setkání ve skupinkách by mělo proběhnout v listopadu. Papež předložil také konkrétní témata, ke kterým brzy dostaneme ještě také určitý metodický návod.

Každopádně pokud přijmete pozvání k účasti, můžete již ode dneška udělat dvě věci:

1. Modlit se za synodu, aby naší farnosti, naší diecézi a celé církvi pomohla lépe plnit to, k čemu nás Bůh společně volá. Text modlitby za synodu najdete na cirkev.cz, na stránkách farnosti a uveřejníme ji také ve farním listě.

2. Přihlásit se k účasti u prvních vedoucích malých skupinek, kterými jsou:

Miroslav Doubrava

Petra Dolečková

Martin Kvapilík

Štěpán Bekárek

Vít Pořízek

Marie Kvapilíková

Oldřiška

Proč mluvím o prvních vedoucích? Protože když počet zájemců ve skupině překročí 10 osob, založíme další malou skupinku. Kontaktní telefony na tyto první vedoucí uveřejníme v příštím farním listě.

Prosím seznamte se se synodou více na cirkev.cz - odkaz je vpravo nahoře na této stránce.

Děkuji

Martin Kvapilík

farní koordinátor pro synodu