Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

U příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů mohou získat plnomocné odpustky:

 • Prarodiče, senioři a všichni věřící, kteří se 23. července 2023 účastní na některé ze mší svatých sloužených u příležitosti tohoto Dne prarodičů a seniorů.
 • Vzhledem k tomu, že někteří starší lidé se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit mše svaté osobně, je odpustek rozšířen i na ty, kteří se jí zúčastní prostřednictvím televize, rozhlasu či internetu, nebo se duchovně spojí s bohoslužbami Světového dne prarodičů a seniorů a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života.
 • Odpustky se udělují také věřícím, kteří na Světový den prarodičů a seniorů vykonají skutek milosrdenství tím, že věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili (fyzicky nebo virtuálně) staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

K získání plnomocných odpustků je třeba splnit tři základní podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. A také v postoji pokání a lásky se snažit odpoutat od jakéhokoliv hříchu.

V úterý 27. června při pravidelné roční vizitaci našich farností otec biskup Mons. Antonín Basler slavil mši svatou v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Po mši svaté se v sále kláštera sester vincentek setkal se členy pastoračních a ekonomických rad farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko.

  

Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž Vás srdečně zve na koncert STABAT MATER od Giovanniho Battisty Pergolesiho, který se koná v neděli 21. 5. 2023 v 17:00 hodin. Tento koncert představuje jedno z nejslavnějších duchovních děl Pergolesiho, které zkomponoval pouhé týdny před svou smrtí. Přednesení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, spolu s vynikajícími sólistkami Annou Pavlasovou (soprán) a Annou Dostálovou (alt), pod taktovkou Pavla Koňárka.

Gaudio kvartet byl založen v roce 2017 a od té doby působí ve stálém složení. Lenka Černínová (1. housle) je členkou Moravské filharmonie Olomouc a zároveň působí jako pedagožka na ZUŠ Žerotín Olomouc. Jana Spáčilová (2. housle) je docentkou na Katedře muzikologie FF UP Olomouc a její specializací je historicky informovaná interpretace barokní hudby. Monika Pospíšilová (viola) je členkou Moravské filharmonie Olomouc a vyučuje na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Kristýna Dvořáková (violoncello) se pedagogicky angažuje na ZUŠ Vladimíra Ambroze v Prostějově.

Pavel Koňárek působí jako sbormistr Janáčkovy opery a je uměleckým vedoucím Akademického sboru Žerotín při Moravské filharmonii Olomouc. Jeho zkušenosti a umělecké vedení zaručují nezapomenutelný hudební zážitek.

Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu v předvečer výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana!

Římskokatolická farnost sv. Mořice Kroměříž

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na Velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma MODLITBA.
 • Pobožnost na každý den
 • Liturgická čtení
 • Z katechezí papeže Františka o modlitbě
 • Inspirace biskupa Antonína Baslera o modlitbě
 • Nahrávky postních písní z Kancionálu
 • Křížové cesty
 • Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí
 • další audio, foto i video
Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.
 
 

Strana 4 z 14