Back to Top

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže

Sobota 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice

MŠE SV. PRO STUDENTY A MLÁDEŽ

Ve středu 2. 9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Od tohoto termínu začínají pravidelné bohoslužby, na které jsou zváni zvláště studenti a mládež. Bohoslužby budou během školního roku každou středu v 18 hod.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU na církevních školách

Mše svaté na zahájení školního roku se uskuteční v úterý 1. 9. 2020.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži se setkají s otcem biskupem Antonínem Baslerem v 9 hod. v kostele Panny Marie. Pak bude následovat mše svatá sloužená místními kněžími.

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler.

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

Mše svatá obětovaná za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele bude sloužena příští neděli 6. září v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Děti, na tyto mše svaté přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté, kdy vám chceme vyprošovat Boží požehnání a ochranu, budou vaše aktovky také požehnány.

ADORACE

Čtvrtek 3. 9. – Den modliteb za kněžská povolání – kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace.

Pátek 4. 9. – adorace v kapli sv. Vincence od 7 hod. POUZE do 13.30 hod., kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 6. 9. – NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici. Bude adorace v kostele sv. Mořice (19-20 hod.).

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem  (3. 9.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (4. 9.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

Schůzka ministrantů

Všechny ministranty srdečně zveme na první schůzku po prázdninách. Sejdeme se v pátek 4. září po večerní mši svaté.

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.  Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

 

21. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Svátky v týdnu:

Pondělí       24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Čtvrtek       27. 8. – památka sv. Moniky

Pátek          28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Sobota        29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele

Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlásit na půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na celodenní farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.

Mons. Jan Graubner slaví v sobotu 29. 8. své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství.

Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

19. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Svátky v týdnu:

Pondělí       10. 8. – Svátek sv. Vavřince, mučedníka

Úterý          11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Středa         12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Pátek          14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Sobota       15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

  9.00 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

V kostele Všech svatých v Hradisku se koná vigilie před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne modlitbou v pátek 14. srpna ve 20 hod. Následuje celonoční modlitební bdění až do slavnostní mše svaté ráno v 9.15 hod.

  1. srpna 1768 byl posvěcen filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 16. srpna v 18 hod.

Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlásit na pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.

Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu připravily pro děti příměstský tábor poslední týden v srpnu. Ještě je několik volných míst. Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 604 981 715

 

Nedělní kázání pro děti a další soutěž z „Vlčího doupěte:“

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ

20. neděle v mezidobí

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Pátek 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Sobota 22. 8. – památka Panny Marie Královny

Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně.Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlásit na pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.

Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu připravily pro děti příměstský tábor poslední týden v srpnu. Ještě je několik volných míst. Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 604 981 715

18. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Svátky v týdnu:

Úterý          4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Čtvrtek      6. 8. – svátek Proměnění Páně

Sobota        8. 8. – památka sv. Dominika, kněze

Ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 17 hod. Po mši svaté bude půlhodinová adorace za posvěcení kněží a kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. Příležitost ke svátosti smíření bude ve farním kostele od 15 do 17 hod. V kapli sv. Vincence na Malém Valu mimořádně nebude celodenní adorace.

Za týden je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

Děkanátní centrum pro rodinu zve děti od 1. do 5. třídy na Prázdninovou univerzitu. Jde o příměstský tábor v termínu od 24. do 28. srpna.

Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 604 981 715

Pouť seniorů na sv. Hostýn se uskuteční v pátek 25. září. Přihlásit se můžete v sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři. Cena 110,- Kč.

Připravujeme farní pouť. V sobotu 26. září pojedeme autobusem na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo ve farní kanceláři. Cena je 350,- Kč. Pro rodiny s dětmi bude výrazná sleva.

 

Nedělní kázání pro děti z „Vlčího doupěte:“

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ

Strana 15 z 27