Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

4. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Dnes večer je adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste při sbírce na podporu biblického apoštolátu věnovali 23 255 Kč. Jménem těch, kdo se věnují biblickému apoštolátu, všem dárcům upřímně děkuji.

Pamatujme v modlitbě na otce Jana Graubnera, arcibiskupa pražského a primase českého, který ve středu 31. 1. na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

Svátky v týdnu:

Středa 31. 1. – památka sv. Jana Boska, kněze

Čtvrtek 1. 2. – čtvrtek před prvním pátkem je Dnem modliteb za kněžská povolání

Pátek 2. 2. –  svátek Uvedení Páně do chrámu.

Mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice bude obětována za ženy a matky a budeme zároveň prosit za děti v rodinách naší farnosti. Přede mší svatou mohou maminky i tátové napsat na lístek na stole u vchodu do kostela prosby za své děti a vnoučata. Také na tyto úmysly bude obětována mše svatá.

Je to SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA.

Sobota 3. 2. – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Svatoblažejské požehnání bude v neděli při požehnání na konci mše svaté.

Za týden 4. 2. je 5. neděle v mezidobí.

Příležitost ke svátosti smíření:

první pátek v měsíci (2. 2.) – kostel sv. Mořice (15–17 hod.)

ADORACE

čtvrtek 1. 2. – kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

pátek 2. 2. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7–13.30 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Přijměte pozvání na tradiční Farní ples, který se koná v sobotu 3. února od 19.30 hod. v sále Psychiatrické nemocnice. Vstupenky se prodávají dnes (v neděli) v sakristii, během týdne ve farní kanceláři a také přímo na plese. Náš ples můžete podpořit i dárkem do tomboly.

Další informace jsou ve farním týdeníku.