Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

3. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na podporu biblického apoštolátu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Středa 24. 1. – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Pátek 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Příští neděle 28. ledna je 4. v mezidobí.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů se vedle osobní modlitby chceme také sejít a za dar jednoty prosit společně s křesťany z různých církví. Přijďte na ekumenickou bohoslužbu v pondělí 22. ledna v 18 hod. v kostele Panny Marie.

Pozvání k modlitbě

Hnutí Modlitby matek zve na třídenní setkávání, tzv. Triduum Modliteb matek, které je naplněno modlitbami a prosbami zaměřenými na život v rodině a za děti a vnoučata. Krátká setkání se konají v termínech: 26.-28.1.2024: v pátek u sv. Mořice v 17.45 hod., v kostele u P. Marie bude setkání v sobotu v 9 hod. a v neděli ve14 hod.

Na stole u bočního chodu vám nabízíme kartičky s několika otázkami. Týkají se vašeho vztahu k Písmu svatému. Vezměte si kartičky domů a zamyslete se nad těmito otázkami. Kéž je nám Neděle Božího slova povzbuzením k hlubšímu propojení Písma svatého s naším životem.

Další kartička na tomtéž místě nese nadpis: 150 žalmů před kněžským svěcením. Je to nabídka, jak doprovázet modlitbou našeho jáhna Josefa Kvapilíka v jeho přípravě na přijetí svátosti kněžství. Od 25. ledna připadá na každý den jeden žalm. Vezměte si kartičku domů a budete tak při modlitbě spojeni s ostatními, kteří se zapojí.

Přijměte pozvání na Farní ples, který se koná v sobotu 3. února v secesním sále Psychiatrické nemocnice. Přijďte prožít společenský večer se svými přáteli a poznat nové přátele. Vstupenky si můžete zakoupit ve farní kanceláři, v neděli po bohoslužbách v sakristii farního kostela. Prosíme také o dárky do tomboly, které potěší výherce.

Věnujte také pozornost dalším informacím ve farním týdeníku.