Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB ZA MISIE

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17 830 Kč. Děkuji za vaši štědrost.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Den vzniku samostatného československého státu.

Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. V našich kostelích slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS.

Pobožnost za zemřelé na místním hřbitově bude v neděli 31. října. Sejdeme se v 15 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.

V úterý 19. října zemřel pan Josef Dočekal, malíř a restaurátor. Rozloučíme se s ním v pondělí 25. října při mši svaté v kostele sv. Mořice ve 14 hod. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

V listopadu začne příprava na biřmování. Je nejvyšší čas se přihlásit. Týká se to nejen mladých, kteří už dovršili 16 let, ale také všech pokřtěných dospělých i seniorů, kteří ještě nepřijali svátost biřmování. Přihlášky jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Synoda 2021 – 2023

Po zahájení synody v Římě a v katedrálách na celém světě jsme všichni pozváni vykročit na společnou cestu. V příštím čísle farního zpravodaje budou kontakty na členy pastorační rady. U nich se můžete přihlásit. S jejich pomocí budeme utvářet skupiny, které budou v modlitbě, v jednotě a otevřenosti k působení Ducha Svatého hledat odpovědi na otázky, jaké je to naše společné putování Božího lidu. Modleme se za synodu, vracejme se k textu pastýřského listu otce arcibiskupa a inspirujme se tím, co nám o synodě sdílí stránky www.cirkev.cz.