POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer je adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V bazilice sv. Petra v Římě slavil minulou neděli papež František mši svatou, při níž pozval nás všechny, abychom vykročili na společnou cestu. To je totiž obsah slova SYNODA. Rozbíhá se proces, který vyvrcholí jednáním biskupů z celého světa v Římě v říjnu 2023.

Dnes je tento synodální proces zahajován v katedrálách celého světa. Podrobnosti k synodálnímu procesu ve farnostech najdete ve farním zpravodaji Trio expres. Děkuji vám všem, kdo se ochotně zapojíte. Vyprošujme světlo Ducha Svatého nám všem na společné cestě.

Pastýřský list k zahájení synodální cesty

V pondělí je svátek sv. Lukáše, evangelisty, v pátek sv. Jana Pavla II., papeže.

Příští neděle 24. října je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se SBÍRKA NA MISIE s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.

V předvečer misijní neděle, tedy v sobotu 23. října, si v kruhu rodin najděte čas k modlitbě a připojte se Misijnímu mostu modlitby.

Ve farním zpravodaji máte dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli, také informaci k synodě a pozvánky na různé akce. V kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu je také několik výtisků pastýřského listu otce arcibiskupa a letáčky k synodě. Najdete tam také kartičku s modlitbou za misie a misijní kalendář, jehož zakoupením podporujete Papežské misijní dílo. Složenka je uvnitř kalendáře.

V listopadu zahájíme ve farnosti přípravu na svátost biřmování. Pokud jste tuto svátost ještě nepřijali a je vám více jak 16 let, vyzvedněte si přihlášku v kostele nebo v sakristii a odevzdejte co nejdříve P. Josefovi nebo ve farní kanceláři.

VEČER CHVAL

Další z pravidelných večerů chval se uskuteční ve středu 20. 10. od 19 hod. Bude-li počasí přát, setkáme se jako posledně pod širým nebem v prostorách Mariánského dvora na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG). V opačném případě jsme zváni do dolní kaple AG (vstup hlavním vchodem).