POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže

Sobota 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice

MŠE SV. PRO STUDENTY A MLÁDEŽ

Ve středu 2. 9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Od tohoto termínu začínají pravidelné bohoslužby, na které jsou zváni zvláště studenti a mládež. Bohoslužby budou během školního roku každou středu v 18 hod.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU na církevních školách

Mše svaté na zahájení školního roku se uskuteční v úterý 1. 9. 2020.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži se setkají s otcem biskupem Antonínem Baslerem v 9 hod. v kostele Panny Marie. Pak bude následovat mše svatá sloužená místními kněžími.

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler.

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

Mše svatá obětovaná za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele bude sloužena příští neděli 6. září v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Děti, na tyto mše svaté přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté, kdy vám chceme vyprošovat Boží požehnání a ochranu, budou vaše aktovky také požehnány.

ADORACE

Čtvrtek 3. 9. – Den modliteb za kněžská povolání – kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace.

Pátek 4. 9. – adorace v kapli sv. Vincence od 7 hod. POUZE do 13.30 hod., kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 6. 9. – NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici. Bude adorace v kostele sv. Mořice (19-20 hod.).

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem  (3. 9.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (4. 9.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

Schůzka ministrantů

Všechny ministranty srdečně zveme na první schůzku po prázdninách. Sejdeme se v pátek 4. září po večerní mši svaté.

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.  Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.