POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Svátky v týdnu:

Pondělí       24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Čtvrtek       27. 8. – památka sv. Moniky

Pátek          28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Sobota        29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele

Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlásit na půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na celodenní farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.

Mons. Jan Graubner slaví v sobotu 29. 8. své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství.

Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.