Pastorační rada Římskokatolické farnosti sv. Mořice Kroměříž od 22. 01. 2023

Předseda: P. Josef Lambor, farář

Místopředseda: Mgr. Ing. Martin Kvapilík

Ex offo:

P. Jiří Orság, kaplan

Mgr. Augustin Jiří Zatloukal OFM, kaplan

Ing. Bc. Josef Zvoníček, trvalý jáhen (člen pastoračního výboru, zástupce ekonomické rady)

Zvolení členové:

Mgr. Ing. Martin Kvapilík (místopředseda)

Ing. Hana Pořízková

Mgr. Štěpán Bekárek

Mgr. Josef Pořízek

Arnošt Bekárek

Jmenovaní členové:

MgA. František Macek

Miroslav Doubrava (člen pastoračního výboru)

Ing. Petr Mádlík

Bc. Martina Vičarová

Ing. Gabriela Strachvicová (členka pastoračního výboru)

Zástupci delegovaní církevními institucemi:

M. Damiána Martina Tenčíková (za Generální delegaturu Milosrdných sester sv. Vincence)

Emanuela Ludmila Vévodová (za Českou provincii Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže)

Oldřiška Jitka Zálešáková (za Církevní základní školu v Kroměříži)

Ing. Marie Kvapilíková (za Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži)

Mgr. Petr Šiška (za SOŠ sv. Jana Boska Kroměříž)

Mgr. Anna Valachová, DiS (za Charitu Kroměříž)

 

Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let.