Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnešní sbírka je určena na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 29. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve.

Dnes odpoledne ve 14.30 hod. prožijeme májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech.

Členové Fatimského apoštolátu vás srdečně zvou dnes večer do kostela sv. Jana Křtitele. Pobožnost začne v 16 hod., večerní mši svatou v 18 hod. bude sloužit Mons. Pavel Dokládal.

Dnes večer se uskuteční v našem chrámu sv. Mořice první z řady koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2023. V podání Arcibiskupské kapely Kroměříž zazní dílo brněnského skladatele Františka Emmerta PROPRIA. Koncert začne ve 20 hod. Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Po mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, v kostele sv. Mořice se zpovídá od 15 do 17 hod.

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Srdečně zveme každého z vás na NOC KOSTELŮ v pátek 2. června. Pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou zde v kostele. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách Noci kostelů i naší farnosti.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy programu, a prosíme ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka.

V sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři je možné se přihlásit na autobus, který pojede do Olomouce v sobotu 17. června. V katedrále sv. Václava při mši svaté v 9.30 hod. přijme jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík. Provázejme ho modlitbou a pojďme prožít okamžik svěcení spolu s ním.

Ve farním týdeníku najdete pozvánky na další akce, např. přednášku historika Jaroslava Šebka nebo program pro celé rodiny, který připravily Arcibiskupské lesy. Na poslední stránce je podrobný program misií v našem kostele sv. Mořice v týdnu od 4. do 11. června. Podobný program bude probíhat v kostele P. Marie. Zveme vás k účasti na bohoslužbách po celý týden. Misionáři redemptoristé budou mít misijní promluvy, katecheze pro ženy, pro muže a budou k dispozici k rozhovorům a ke svátosti smíření. Mládeži je věnován večerní program ve středu v kostele sv. Jana Křtitele.