Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Dnešní SBÍRKA na hmotné zajištění primiční slavnosti našeho jáhna Josefa Kvapilíka. Je možné přispět darem přímo na účet farnosti:

č.ú.:1480047389/0800, variabilní symbol 236, do poznámky: Primice 

Veliké díky za každý váš dar.

Pobytový tábor pro 1. stupeň ZŠ

Přihlašování již běží! Přihlášku naleznete ZDE

Tábor je pro děti od 7 do 12 let. (Pokud je dítě hraniční, lze se individuálně domluvit)

Pobytový tábor pro děti navštěvující ve školním roce 2023/24 1. stupeň základních škol.

https://farni-tabory-zlin.webnode.cz/tabor-pro-mladsi/

Termín: 4.-10.8.2024

sto: fara Kelč 107, 75643

Cena*: 3 000,-

Hlavní vedoucí: Michaela Andrýsková (+420 774 552 321)

Pomocná vedoucí: Agáta Kvapilíková, (+420 775 982 815)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Základní informace

Duchovní příprava k slavnosti uvedení arcibiskupa do úřadu začne v pondělí 8. dubna a bude trvat do pátku 12. dubna 2024.

Doporučujeme vám využít možnosti prožít přípravu na důležitý den pro olomouckou arcidiecézi při modlitbě ve své rodině nebo společně s farností před a nebo po mši svaté v kostele. 

Duchovní příprava v kostele

DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA – farnosti v PDF ke stažení

Přede mší svatou se farní společenství pomodlí od pondělí do čtvrtka růženec, který zakončí modlitbou za arcibiskupa. K modlitbě růžence můžete použít krátká zamyšlení a úmysly připravené otcem arcibiskupem. V pátek po mši svaté kněz vystaví Nejsvětější svátost a během krátké adorace se pomodlí litanie k Duchu Svatému, ke kterým přidá modlitbu za arcibiskupa. Adoraci zakončí požehnáním.

Duchovní příprava v rodině

DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA – rodiny v PDF ke stažení

Rodina si přečte krátké zamyšlení otce arcibiskupa a pomodlí se desátek růžence, ke kterému přidá modlitbu za arcibiskupa. Pro pestrost je vhodné, aby si jednotlivé části modlitby rodina rozdělila mezi své členy, aby se mohl každý zapojit. 

Modlitba za arcibiskupa

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našemu arcibiskupovi, ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje. Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání, povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením. Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě. Udržuj biskupy v jednotě víry a ve vzájemné svornosti s papežem. Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků. Ať všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi, můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi. Amen.

 

Ministranti se převlékají v kostele sv. Anny vedle katedrály – vstup v zadní části katedrály vlevo. Poté odcházejí do presbytáře, kde zaujmou své místo nejpozději v 9.40 – prosíme o včasný příchod!

 

Liturgický prostor

Místa pro Boží lid jsou v katedrále i před ní rozdělena do sektorů, některé ze sektorů jsou vyhrazeny pro rodinu arcibiskupa a určité skupiny.

Prostor pro vozíčkáře je ve střední části katedrály nalevo (před vstupem do sakristie), pro seniory a lidi s pohybovými obtížemi jsou rezervovány lavice v pravé části katedrály (omezený počet míst).

Ti, na které se místo k sezení nedostane, mohou v případě nutnosti využít vlastních skládacích židliček.

V katedrále i na náměstí před ní jsou instalovány velkoplošné obrazovky, aby bylo možné sledovat dění u oltáře z jakéhokoli místa bohoslužebného shromáždění.

Pro řeholní sestry bude vyčleněn prostor v chórové kapli.

 

Před zahájením

Od 8.30 je možné přijmout svátost smíření, ve zpovědnicích v zadní části katedrály je k dispozici celkem 5 zpovědníků.

V 9.00 začíná modlitba růžence s rozjímáním.

Pro každého účastníka je připravena brožura s veškerými liturgickými texty i písněmi, vlastní zpěvníky nejsou nutné.

Mše svatá začíná v 10.00 liturgickým průvodem od farního domu náměstím do katedrály.

 

Toalety jsou umístěny na náměstí před Arcidiecézním muzeem. K dispozici je také zdravotní služba.

Za všech okolností dbejte, prosíme, pokynů pořadatelů.

 

Parkování autobusů

Autobusy mohou kvůli výstupu účastníků bohoslužby zastavovat před Arcibiskupskou knihovnou (Wurmova 11). Po vystoupení cestujících budou odjíždět k parkování vyhrazenému na ul. 17. listopadu. Opětovný nástup před odjezdem bude možný pouze z ul. 17. listopadu!!!

 

Parkování osobních automobilů

Prosíme, aby řidiči osobních automobilů parkovali své vozy na okrajových parkovištích města, v parkovacím domě v Galerii Šantovka nebo v podzemních garážích u vlakového nádraží. K přepravě ke katedrále využijte MHD. V okolí katedrály a Biskupského náměstí nebude vjezd automobilů povolen!!!