Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 30. 7. 2023, 17. mzd. (1. pátek)

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost navzdory genderovým ideologiím respektovala důstojnost muže a ženy, které jsi stvořil ke svému obrazu, a dokázala být věrná evangeliu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, aby naše církev i společnost

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Povstaň, svatý Benedikte,
z jeskyně své vykroč znovu,
Evropa zas žádá si tě,
příkladem svým veď ji k Bohu.

Bohoslužba ať je živá,
naše mravy spořádané,
práce s modlitbou ať splývá,
všem se požehnáním stane.

Ty jsi skácel modly bohů,
horu svatou vybudoval,
přímluvou svou hříchu zlobu
a bezbožnost od nás všech vzdal.

Láska Boží dala tobě
pravý vnitřní pokoj chápat,
buď nám otcem v každé době,
nenechej nás v zmatku tápat.

Bůh požehnal tvoje dílo,
kéž požehná také naše,
kéž příkladu tvého silou
dovede nás k věčné spáse.

(Breviář, Hymnus, ranní chvály, sv. Benedikt)