Webové stránky ministranti.info byly založeny společně se vznikem Arcidiecézní ministrantské rady (AMR) v roce 2012 jako její hlavní komunikační kanál (nejen) s ministranty olomoucké arcidiecéze. V průběhu let web informoval především o plánovaných i proběhlých akcích pro ministranty, které pořádala jak AMR, tak další subjekty.

Správa webu přešla v létě roku 2020 pod nově založený spolek MINISTRANTI ADO z. s. I nadále máme za cíl informovat o všech důležitých akcích, které jsou pořádány pro naše diecézní ministranty. Zároveň bychom  v rámci možností rádi přinášeli ministrantům i všem věřícím relevantní informace o dění ve spolku i v naší arcidiecézi.

Za prvních osm let fungování nedostály internetové stránky výraznějších změn. Proto jsme se na podzim roku 2020 rozhodli „obléct“ web do nového hávu. Doufáme, že současná podoba webu bude pro uživatele vítanou změnou jak po stránce grafické, tak obsahové.

 

Akce pro ministranty na rok 2021

Vydali jsme nový Leták s akcemi pro ministranty na rok 2021. Přečtěte si článek nebo si stáhněte soubor ve formátu PDF v sekci Ke stažení.