Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA UVEDENÍ ARCIBISKUPA DO ÚŘADU

Základní informace

Duchovní příprava k slavnosti uvedení arcibiskupa do úřadu začne v pondělí 8. dubna a bude trvat do pátku 12. dubna 2024.

Doporučujeme vám využít možnosti prožít přípravu na důležitý den pro olomouckou arcidiecézi při modlitbě ve své rodině nebo společně s farností před a nebo po mši svaté v kostele. 

Duchovní příprava v kostele

DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA – farnosti v PDF ke stažení

Přede mší svatou se farní společenství pomodlí od pondělí do čtvrtka růženec, který zakončí modlitbou za arcibiskupa. K modlitbě růžence můžete použít krátká zamyšlení a úmysly připravené otcem arcibiskupem. V pátek po mši svaté kněz vystaví Nejsvětější svátost a během krátké adorace se pomodlí litanie k Duchu Svatému, ke kterým přidá modlitbu za arcibiskupa. Adoraci zakončí požehnáním.

Duchovní příprava v rodině

DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA – rodiny v PDF ke stažení

Rodina si přečte krátké zamyšlení otce arcibiskupa a pomodlí se desátek růžence, ke kterému přidá modlitbu za arcibiskupa. Pro pestrost je vhodné, aby si jednotlivé části modlitby rodina rozdělila mezi své členy, aby se mohl každý zapojit. 

Modlitba za arcibiskupa

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomáhej našemu arcibiskupovi, ať tě mezi námi vždy důstojně zastupuje. Ať nám jeho horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jeho jednání, povznáší jeho láska, posiluje jeho trpělivost. Ať nás vede tvým učením. Ať nás posvěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez úhony v duchu a v pravdě. Udržuj biskupy v jednotě víry a ve vzájemné svornosti s papežem. Pošli jim svědomité rádce a ochotné pomocníky z řad kněží i laiků. Ať všichni, shromážděni kolem svého biskupa na zemi, můžeme se, Pane, s tebou radovat v nebi. Amen.