Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

33. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


SVĚTOVÝ DEN CHUDÝCH

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Minulou neděli jste do sbírky na Charitu věnovali 24 385 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Od této neděle prožíváme Týden modliteb za mládež. Modleme se za mladé lidi, za dobrou volbu jejich životního povolání či partnera.

A všichni mladí jsou zváni na ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE tuto sobotu 19. listopadu od 9 hod. do olomoucké katedrály sv. Václava. Je možné přijet už v plátek a zúčastnit se předprogramu.

Ve čtvrtek 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Slavíme MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA a DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII.

Příští neděli je slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

Po mši svaté se bude konat před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Je to třetí neděle v měsíci, uskuteční se sbírka na potřeby farnosti, konkrétně na opravu střechy nad sakristií kostela sv. Mořice.

Přijměte pozvání na mši svatou za zemřelé kněze, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu. Bude slavena ve čtvrtek 17. listopadu v 8 hod. v kostele Panny Marie. Sloužit ji budou kněží z farností našeho děkanátu. Hlavním celebrantem bude biskup Antonín Basler.

Ve čtvrtek 10. listopadu ve věku 84 let zemřel P. Klement Jaroslav Růžička, O.Praem. Bydlel v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže. Pohřeb bude v sobotu 19. listopadu v 10 hod. v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY se konají příští neděli 20. listopadu.

Právo volit má katolík straší 15 let, příslušející do farnosti. Volit můžete na závěr mše svaté buď v 7.45 nebo v 10.15 hod., nebo večer v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Volební lístky vám budou rozdány. Děkuji všem, kdo jste dali návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti. Seznamte se s těmi, kdo kandidaturu přijali. Jejich jména jsou na vývěsce. Z těchto kandidátů budeme příští neděli volit 5 členů do pastorační rady.