Back to Top

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnešní sbírka je určena na církevní školy v diecézi. Veliké díky za každý váš dar!

Slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční.

V pondělí 29. května začíná 8. týden liturgického mezidobí. V ten den slavíme památku Panny Marie, Matky církve.

Dnes odpoledne ve 14.30 hod. prožijeme májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech.

Členové Fatimského apoštolátu vás srdečně zvou dnes večer do kostela sv. Jana Křtitele. Pobožnost začne v 16 hod., večerní mši svatou v 18 hod. bude sloužit Mons. Pavel Dokládal.

Dnes večer se uskuteční v našem chrámu sv. Mořice první z řady koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2023. V podání Arcibiskupské kapely Kroměříž zazní dílo brněnského skladatele Františka Emmerta PROPRIA. Koncert začne ve 20 hod. Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Po mši svaté bude adorace za posvěcení kněží a kněžská a řeholní povolání.

Pátek je první v měsíci. V kapli sv. Vincence bude celodenní adorace, v kostele sv. Mořice se zpovídá od 15 do 17 hod.

Za týden je slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Srdečně zveme každého z vás na NOC KOSTELŮ v pátek 2. června. Pozvěte i své sousedy a známé. Využijte k tomu letáčky s programem, které jsou zde v kostele. Těšíme se na vás! Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách Noci kostelů i naší farnosti.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy programu, a prosíme ještě o dobrovolníky, aby sloužili u vchodů a během programu. Přihlaste se u Vítka Pořízka.

V sakristii kostela sv. Mořice nebo ve farní kanceláři je možné se přihlásit na autobus, který pojede do Olomouce v sobotu 17. června. V katedrále sv. Václava při mši svaté v 9.30 hod. přijme jáhenské svěcení náš bohoslovec Josef Kvapilík. Provázejme ho modlitbou a pojďme prožít okamžik svěcení spolu s ním.

Ve farním týdeníku najdete pozvánky na další akce, např. přednášku historika Jaroslava Šebka nebo program pro celé rodiny, který připravily Arcibiskupské lesy. Na poslední stránce je podrobný program misií v našem kostele sv. Mořice v týdnu od 4. do 11. června. Podobný program bude probíhat v kostele P. Marie. Zveme vás k účasti na bohoslužbách po celý týden. Misionáři redemptoristé budou mít misijní promluvy, katecheze pro ženy, pro muže a budou k dispozici k rozhovorům a ke svátosti smíření. Mládeži je věnován večerní program ve středu v kostele sv. Jana Křtitele.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli byla sbírka na pronásledované křesťany. Věnovali jste 45 500 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Slavíme Rok božího služebníka Antonína Cyrila Stojana. Narodil se 22. května 1851 se v nedalekém Beňově a v naší farnosti působil 10 let. V předvečer výročí jeho narození vás srdečně zveme na koncert do kostela sv. Mořice dnes večer v 17 hod. Uslyšíme STABAT MATER od Giovanniho Battisty Pergolesiho - jedno z jeho nejslavnějších duchovních děl. Provedení díla se ujme Gaudio kvartet a komorní sbor při Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc, spolu s vynikajícími sólistkami Annou Pavlasovou (soprán) a Annou Dostálovou (alt), pod taktovkou Pavla Koňárka, sbormistra Janáčkovy opery v Brně. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.

Připravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého a vyprošujeme církvi i světu otevřenost pro jeho dary. Srdečně vás zveme v sobotu 27. května na Svatodušní vigilii, kterou budeme slavit společně s farností Panny Marie. Mše svatá v kostele Panny Marie začne ve 20.30 hod. Ve farnosti Hradisko slavíme modlitební vigilii se začátkem ve 20 hod. v kostele Všech svatých.

V sobotu 27. května nebude večerní mše svatá v kapli na Malém Valu.

Za týden je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Uskuteční se sbírka na církevní školy v diecézi.

Regionální setkání Fatimského apoštolátu, které je otevřené pro všechny, se uskuteční příští neděli od 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Podrobnější informace a pozvánky na další akce najdete ve farním týdeníku.

Lidové misie pod vedením redemptoristů ze Slovenska budou od 3. do 11. června. Snažme se dobře využít tuto dobu milosti a udělejme vše pro to, abychom se mohli během celého týdne účastnit bohoslužeb, katechezí a setkání. Podrobný pořad bude k dispozici příští neděli.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice od 19 hod.

V pondělí je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli sv. Vincence ráno v 7 hod., v kostele sv. Mořice večer v 18 hod.

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice jsou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

V sobotu je památka Panny Marie Fatimské.

Za týden je 6. neděle velikonoční. Je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Ve farním týdeníku je zpráva Křesťanské mezinárodní solidarity o pronásledování křesťanů ve světě a také výzva předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera ke sbírce na pronásledované křesťany. Sbírka se koná právě příští neděli.

Mše svatá příští neděli v 10.15 hod. v kostele svatého Mořice bude obětována za maminky. Slavíme Den matek.

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Uskuteční se za příhodného počasí v neděli 14. května na Velkém náměstí odpoledne od 14 hod. Jste srdečně zváni.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 9. května od 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Ve středu 10. května od 19 hod. se koná Večer chval v dolní kapli arcibiskupského gymnázia.

Zápis v Mateřské škole s křesťanským zaměřením na Mánesově ulici v Kroměříži se bude konat ve středu a ve čtvrtek tohoto týdne.

Tento čtvrtek nebude setkání seniorů. Jste zváni na Pouť na Svatý Hostýn, a to v pátek 12. května s odjezdem v 8 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnější informace a přihlašování ve farní kanceláři.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Mše svatá dnes v 10.15 hod. je obětována za maminky. Slavíme Den matek. Všem maminkám děkujeme za jejich lásku a obětavost a přejeme jim vše dobré!

Na oslavu Dne matek a Dne rodin připravila místní organizace KDU-ČSL program pro maminky, děti a celé rodiny. Přijměte pozvání a přijďte dnes odpoledne ve 14 hod. na Velké náměstí v Kroměříži.

V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Po mši svaté v kostele sv. Mořice, která začne v 17 hod., se vypravíme za sochami tohoto mučedníka a kněze, které se nacházejí v našem městě. Chceme putovat po všech sedmi veřejně přístupných místech, s krátkou modlitbou u každého zastavení. V případě nepříznivého počasí pouť zkrátíme. Všichni jste srdečně zváni!

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Církev nám doporučuje účast na mši svaté. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Za týden je 7. neděle velikonoční. Je to DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY. Při mši svaté v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice přistoupí dvě děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Také se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.

Slavíme Rok Antonína Cyrila Stojana. Přijměte pozvání na koncert v předvečer výročí narození arcibiskupa Stojana příští neděli 21. května v 17 hod. v našem kostele sv. Mořice. Na koncertu zazní STABAT MATER, jedno z nejslavnějších duchovních děl Giovanni Battisty Pergolesiho (viz pozvánka na koncert).

Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vaši účast na tomto jedinečném koncertu.

Beseda: PRÁVO A HODNOTY LIDSKÉHO ŽIVOTA

Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc a Mladí lidovci Zlínského kraje Vás srdečně zvou na besedu s advokátem a poslancem za KDU Alešem Dufkem s názvem Právo a hodnoty lidského života. Uskuteční se v pondělí 15. 5. od 18 hod. v baru Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 18 570 Kč. Za vaše dary „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Před námi je měsíc květen. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Zde v kostele sv. Mořice budou Májové pobožnosti ve všední dny po večerní mši svaté.

V pondělí je památka sv. Josefa, dělníka. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod.

Ve čtvrtek po májové pobožnosti připojíme výstav Nejsvětější svátosti a modlitbu za posvěcení kněží a za kněžská povolání.

Pátek je první v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15 do 17 hod.

Kaplan pro mládež P. Petr Káňa zve srdečně všechny mladé na putovní adoraci za mládež. Koná se v pátek 5. května od 19.30 hod. ve Střílkách.

Za týden je 5. neděle velikonoční.

V pátek12. května se koná Pouť seniorů na Svatý Hostýn. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se ve farní kanceláři.