Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

30. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB ZA MISIE

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Minulou neděli jste do sbírky na opravu střechy nad sakristií kostela sv. Mořice přispěli částkou 30 056 Kč. Děkuji za každý váš dar.

UPOZORNĚNÍ

Ve středu 26. října bude mše svatá v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele nebude. Ve státní svátek, tj. v pátek 28. října, bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 7 hod.

V pátek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Na Den vzniku samostatného Československého státu se modleme za naši zemi.

Za týden je 31. neděle v liturgickém mezidobí. V kostele sv. Mořice slavíme Výročí posvěcení kostela. Pamatujme, že vchází v platnost ZIMNÍ ČAS.

Pobožnost za zemřelé na hřbitově bude v neděli 30. října v 15 hod.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Ve dnech od 25. 10. do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Obdržet odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tj. 25.10.-1.11., je možné jen v případě, že z vážných důvodů nemůžeme navštívit hřbitovy v obvyklé době (1.-8.11.).

Prosím, podpírejme modlitbou biskupa Josefa, administrátora diecéze, prosme za nového pastýře pro naši arcidiecézi a modleme se za mír ve světě, zvláště na Ukrajině.

Připravujeme volby do pastorační rady naší farnosti. Do schránky v kostele sv. Mořice, která je na stole u bočního vchodu a je viditelně označena, vkládejte prosím jména kandidátů, které doporučujete do pastorační rady. Kandidát musí patřit do naší farnosti a mít aspoň 18 let. U každého kandidáta, kterého navrhujete, uveďte jméno, příjmení a adresu. Použijte lístky, které jsou vedle schránky. Právo navrhovat a právo volit kandidáty má každý farník od 15 let. Volební komise zpracuje vaše návrhy a 6. listopadu zveřejní seznam kandidátů. Volby budou 20. listopadu.