Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od 12. 5. 2024

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 12. 5. 2024, 7. velikonoční

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nás oheň své lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha Svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Přijď, Duchu svatý, …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Prosba k Duchu svatému

Přijď Duchu Otce a Syna, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.

Přijď tajemný jásote v slzách světa, vítězný živote ve smrti země,

Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy, lásko, která se vylila do našich srdcí.

Přicházej denně, stále znovu a více.

Miluji tě, protože jsi láska sama.

Děkuji ti, oživovateli.

Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně, protože jsme jeho vlastnictvím.

Neopouštěj mne ani v boji života, ani na konci, až mne všechno opustí.

Přijď Duchu svatý!

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/modlitby-k-duchu-svatemu-1

 

Duchu svatý, veď nás svým světlem, naplňuj nás svou útěchou, a uč nás žít ke slávě Boží, skrze Krista, našeho Pána. Amen.