Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny

Čeští a moravští biskupové vydali první den 136. plenárního zasedání na Velehradě, 5. července
2023, společné prohlášení k aktuálnímu dění ve společnosti, které se týká rodiny, manželství
a tzv. Istanbulské úmluvy. Prohlášení je uvedeno v příloze. (zdroj textu: Prohlášení ČBK
k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny – cirkev.cz).
 
Biskupové se na nás obracejí také s prosbou o podporu petice: 
My biskupové jsme se připojili ke společnému prohlášení církví ohledně manželství. Určitě bude dobré, kdyby se k podpoře této závažné věci připojili i mnozí další.
Posílám odkaz na petici.
biskup Antonín Basler.
 
 
Znění této krátké petice: 
Svým podpisem se připojuji k Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy. Tato petice nemíří proti jiným skupinám lidí. Pouze žádáme, aby slovo „manželství“ nebylo tunelováno a zůstalo označením vztahu muže a ženy, jak tomu je v Bibli i v tradici našeho státu. Manželství považujeme za jedinečný základ společnosti a nejlepší místo pro rození a výchovu dětí – naší budoucí společnosti. Proto žádám poslance o přijetí poslaneckého návrhu na doplnění ústavního zákona o rodině slovy „a manželství jako svazek muže a ženy“. 
 
Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny 

S ohledem na aktuální veřejnou diskusi ohledně některých aspektů manželství a rodiny  chceme připomenout, že k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám  a domácího násilí, která bývá stručně nazývána Istanbulská úmluva, jsme 13. května 2018  vydali pastýřský list, (1) a pak svůj názor podrobně odůvodnili v textu podepsaném zástupci  různých křesťanských církví. (2)  

Náš názor se v tomto nemění. Máme za to, že úmluva je dokumentem, který není pro země  jako Česká republika potřebný ani přínosný. Naopak. Degraduje vztah mezi mužem a ženou na  antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich  předávání dalším generacím. Vnímáme, že slouží plíživému pronikání ideologie genderu,  kterou papež František opakovaně nazývá „jednou z nejnebezpečnějších ideologických  kolonizací“ (3), do společnosti.  

S obavami též sledujeme snahy legalizovat vztah osob stejného pohlaví jako „manželství“  a děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném  spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí, a jako takové se těší podpoře státu.  Harmonická rodina tvořená otcem a matkou je nejlepším prostředím pro výchovu dětí. 

Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to mít a znát svou matku  a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech? Souzníme s papežem Františkem,  že oslabování rodiny, která je založena na nerozlučném spojení muže a ženy, a její právní  dekonstrukce společnosti neprospívá a překáží lidem v jejich rozvoji. Neexistuje žádný důvod,  který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními  svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou. (4) 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Velehrad, 5. července 2023 

(1) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/spolecny-list-ceskych-a-moravskych-biskupu-ke schvalovani-tzv-istanbulske-umluvy_10 

(2) https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/stanovisko-k-zameru-ratifikace-istanbulske-umluvy_11 

(3) např. František: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-03/papez-frantisek pro-argentinsky-denik-snim-o-spravedlivejsi-ot.html; František: Maďarsko 28. dubna 2023,  projev k občanským autoritám; 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2023/april/documents/20230428- ungheria-autorita.html 

(4) srov. František: Amoris laetitia 52‒53, 251