Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

15. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti. Restaurování poslední vitráže v kostele sv. Mořice je jen částečně kryto dotací z Ministerstva kultury. Náš poddíl je tentokrát větší, a také jsme investovali do obnovy ozvučení kostela. „Pán Bůh zaplať“ za každý váš dar.

Svátky v týdnu:

Sobota 22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény

Za týden je 16. neděle v liturgickém mezidobí. Je to neděle v blízkosti svátku sv. Jáchyma a Anny. V neděli 23. července tak budeme slavit podle přání papeže Františka 3. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ.

Je to výzva pro bližší vztahy mezi generacemi. A ti, kdo ten den stráví přiměřené množství času kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo obtížné situaci, mohou při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky. Také nemocní a ti, kdo nemohou vycházet z domu mohou získat plnomocný odpustek, jestliže mají úmysl, jakmile to bude možné, splnit tři obvyklé podmínky (svatá zpověď svaté příjímání a modlitba na úmysl Svatého otce), a připojí se duchovně k slavení Světového dne seniorů a přitom obětují Bohu své modlitby a bolesti nebo obtíže vlastního života.

Letošní den je úzce spojen se Světovým dnem mládeže, který se bude konat v Lisabonu od 1. do 6. srpna. Papež František vyzývá seniory, aby se modlili za mladé lidi, kteří se Světového dne mládeže zúčastní, a žehnali jim. A mladé lidi vyzývá, aby navštěvovali staré rodiče a seniory ve svém společenství a naslouchali jim. Aby je poprosili o modlitbu, a tak na setkání nesli jejich požehnání ve svém srdci.

Sestry a bratři, kéž se nám podaří využít čas prázdnin a dovolených nejen k tělesnému odpočinku, ale také k duchovnímu povzbuzení. Využijte k tomu nabídku poutí, duchovních obnov i exercicií.