Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

16. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Papež František nadepsal své poselství k tomuto dni veršem z Mariina chvalozpěvu při setkání s Alžbětou: „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). Tento biblický verš vyjadřuje pouto se Světovými dny mládeže v Lisabonu a zároveň se vztahuje k tématu tohoto mládežnického setkání: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39).

Světový den prarodičů a seniorů je výzvou pro větší kontakt mezi generacemi. A úsilí o prohloubení vztahů je obdařeno plnomocnými odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou popsány na vývěsce a na internetové stránce naší farnosti.

Minulou neděli jste ve sbírce na potřeby farnosti věnovali 26 240 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Svátky v týdnu:

Pondělí 24. 7. – sv. Šarbela Machlúfa, kněze

Úterý 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola

Středa 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Čtvrtek 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Sobota 29. 7. – památka sv. Marty, Marie a Lazara

Za týden je 17. neděle v liturgickém mezidobí.

Pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech

U příležitosti svátku sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje, se koná v neděli 30. července pouť na Hoře sv. Klimenta v Chřibech. Ve 14 hod. tam bude mše svatá slavená liturgií východního obřadu. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor – Proglas. V 16 hodin bude následovat přednáška doc. ThDr. Václava Ventury na téma "Kde se vzalo křesťanské mnišství?" Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví.

P. Jiří Šůstek, biskupský delegát pro pastoraci mládeže v naší arcidiecézi, prosí o pomoc. Hlavní budova na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích potřebuje novou střechu. Je to náročná investice. Děkuje za každý dar. Podrobnosti jsou na plakátě a na www.donio.cz/archa-potrebuje-novou-strechu.