POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků a ochránců naší farnosti

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti. Také vám děkuji za vaše dary na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Na ten účel můžete ještě dnes přispět do pokladničky u vchodu do kaple Panny Marie Bolestné. Pokladnička je označena.

Dnes o titulární slavnosti našeho kostela není mše svatá v 10.15 hod., ale přesouvá se na odpoledne ve 14.30 hod. Hlavní celebrant P. Milan Maštera bude udělovat po mši svaté novokněžské požehnání. Poté jste všichni srdečně zváni na setkání a pohoštění v prostorách kolem kostela.

Večerní mše svatá v 18 hod. bude zde v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá NEBUDE. Dnes večer ani příští neděli nebude adorace v kostele sv. Mořice.

V pátek 25. září se koná POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn. Uskuteční se podle původního plánu. Mše svatá bude slavena v bazilice Panny Marie v 9.30 hod..

Pro žáky 2. stupně ZŠ je připravena pouť na Klimentek v pátek 25. září. Rodiče, domluvte se na podrobnostech s otcem Josefem.

Na příští neděli připadá památka sv. Vincence z Paula. V kapli na Malém Valu bude slavena mše svatá v neděli ráno v 8.00 hod.

Na slavnost sv. Václava v pondělí 29. září bude mše svatá zde v kostele sv. Mořice ráno v 9 hod. Večerní mše svatá nebude.

V úterý 22. září je náš adorační den. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Pán Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje. Pamatujeme také na bohoslovce a představené Kněžského semináře v Olomouci, s nimiž dnes vytváříme most modlitby. Nejsvětější svatost bude vystavena ráno v 8 hod. a výstav potrvá do mše svaté v 17 hod.. Svobodně si vyberte vhodný čas a přijďte během dne prožít chvíle modlitby před Nejsvětější svátostí. Po mši svaté bude společná adorace zakončená svátostným požehnáním.

Děti ve věku 3-6 let zveme na katecheze Dobrého pastýře. Rodiče, kontaktujte pracovnice Centra pro rodinu. Informace jsou ve zpravodaji.

Na vystoupení Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská se můžete těšit v neděli 27. září. Koncert začne ve 20 hod. v našem kostele sv. Mořice. A přijměte pozvání také na Svatováclavský koncert v podání Moravia Brass Band a Ludmily Dvořákové, roz. Mackové. Koná se v pondělí 28. září v 19 hod. v našem kostele sv. Mořice. Bližší informace jsou ve zpravodaji a na vývěsce.

Putovní výstava velkoformátových fotografií, která je nyní v zadní části našeho kostela, je dílem fotografického spolku ČLOVĚK A VÍRA. Zůstane v našem kostele do konce měsíce září.