Back to Top

24. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Úterý 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Středa 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

V neděli 20. září slavíme naši farní pouť k sv. Mořici. Dojde ke změně bohoslužeb. Mše svatá v 10.15 hod. nebude. Přesune se na odpoledne ve 14.30 hod. Sloužit ji bude P. Milan Maštera a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Přijměte pozvání na odpolední setkání nás farníků. Večerní mše svatá v 18 hod. nebude v kostele sv. Jana Křtitele. Bude sloužena v kostele sv. Mořice.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Využijte příležitosti ke svátosti smíření během týdne. Modleme se, abychom slavili pouť s co největším duchovním užitkem.

Prosíme, kdo můžete, zapojte se do úklidu a služeb při přípravě pouti. Informace jsou ve farním zpravodaji. A prosíme také ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství nejpozději v sobotu před poutí. VELMI DĚKUJEME!

Příští neděli se uskuteční sbírka na potřeby farnosti.

V úterý 22. září je náš adorační den. Na stole u vchodu do kostela je rozpis na jednotlivé hodiny adorace. Zapište se prosím jak společenství, rodiny, tak jednotlivci. Na adoraci jsme zváni všichni. Svobodně si vyberte vhodný čas a určitě přijďte.

Dnes se ve světě koná sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Své dary můžete dnes i během celého týdne vložit do pokladničky u vchodu do kaple Panny Marie Bolestné, která je viditelně označena. Dary přijímáme také v sakristii nebo ve farní kanceláři.

V tomto týdnu začíná výuka náboženství pro děti, které navštěvují státní školy. Informace jsou na vývěsce a zde v záložce „Výuka náboženství.“

Pro žáky 2. stupně ZŠ připravujeme pouť na Klimentek. Rodiče, vyzvedněte si informace v sakristii nebo ve farní kanceláři.

Děti ve věku 3-6 let zveme na katecheze Dobrého pastýře. Rodiče, kontaktujte pracovnice Centra pro rodinu. Informace jsou ve zpravodaji.

Ve středu 16. září ve 20 hod. se v rámci festivalu FORFEST 2020 uskuteční koncert v našem kostele sv. Mořice. Jste srdečně zváni. Další koncert bude v neděli 27. září. A přijměte pozvání také na Svatováclavský koncert. Informace jsou ve zpravodaji a na vývěsce.

Putovní výstava velkoformátových fotografií, která je nyní v zadní části našeho kostela, je dílem fotografického spolku ČLOVĚK A VÍRA. Zůstane v našem kostele do konce měsíce září.

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 8. 9. – svátek Narození Panny Marie

Sobota 12. 9. – Jména Panny Marie

Naše farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor byla pro malý zájem zrušena.

Během školního roku zveme mládež a studenty na mši svatou každou středu v 18 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu jsou mše svaté v pondělí, ve středu a v pátek v 6 hod., v sobotu v 18 hod.

V sobotu 12. září bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 10 hod. mše svatá k výročí řeholních slibů. Mše svatá v 11.30 hod. nebude. Sestry také prosí, aby na nedělní mše svaté v kapli Povýšení sv. Kříže všichni přítomní nosili roušku.

Rozvrh výuky náboženství pro děti, které nenavštěvují církevní základní školu, najdete v záložce „Výuka náboženství“ a také na vývěsce v kostele. Rodiče, pokud jste ještě děti nepřihlásili, odevzdejte přihlášku co nejdříve.

Katecheti našeho děkanátu spolu s kněžími připravují pouť pro žáky 2. stupně ZŠ, a to v pátek 25. září na Horu sv. Klimenta u Osvětiman. Prosím rodiče, vyzvedněte si po mši svaté nebo během týdne ve farní kanceláři letáčky s podrobnými informacemi.

Mladší děti dostávají dnes plakát a kartu k nalepování. Kartičky, které obsahují myšlenku z nedělního evangelia, budou děti dostávat každou neděli. Prosím rodiče, pomozte dětem, ať se učí rozumět Božímu slovu a podle něj žít.

Po půlroční pauze opět začínají pravidelné večery chval. První se uskuteční tuto středu 9. září od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia. Jste srdečně zváni.

Jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční v úterý 8. září od 19 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

22. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže

Sobota 5. 9. – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice

MŠE SV. PRO STUDENTY A MLÁDEŽ

Ve středu 2. 9. v 18 hod. bude sloužena mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Od tohoto termínu začínají pravidelné bohoslužby, na které jsou zváni zvláště studenti a mládež. Bohoslužby budou během školního roku každou středu v 18 hod.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU na církevních školách

Mše svaté na zahájení školního roku se uskuteční v úterý 1. 9. 2020.

Žáci Církevní základní školy v Kroměříži se setkají s otcem biskupem Antonínem Baslerem v 9 hod. v kostele Panny Marie. Pak bude následovat mše svatá sloužená místními kněžími.

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži budou slavit mši svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Antonín Basler.

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK

Mše svatá obětovaná za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele bude sloužena příští neděli 6. září v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. Děti, na tyto mše svaté přineste s sebou aktovky a školní pomůcky. Při mši svaté, kdy vám chceme vyprošovat Boží požehnání a ochranu, budou vaše aktovky také požehnány.

ADORACE

Čtvrtek 3. 9. – Den modliteb za kněžská povolání – kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace.

Pátek 4. 9. – adorace v kapli sv. Vincence od 7 hod. POUZE do 13.30 hod., kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 6. 9. – NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici. Bude adorace v kostele sv. Mořice (19-20 hod.).

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem  (3. 9.) – kostel Panny Marie 9-11 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 18.15-19.00 hod.

První pátek v měsíci (4. 9.) – kostel sv. Mořice 15-17 hod.

Schůzka ministrantů

Všechny ministranty srdečně zveme na první schůzku po prázdninách. Sejdeme se v pátek 4. září po večerní mši svaté.

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.  Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

 

21. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Svátky v týdnu:

Pondělí       24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Čtvrtek       27. 8. – památka sv. Moniky

Pátek          28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Sobota        29. 8. – památka umučení sv. Jana Křtitele

Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně. Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlásit na půldenní pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na celodenní farní pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.

Mons. Jan Graubner slaví v sobotu 29. 8. své narozeniny. Pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách a vyprošujme mu hojné Boží požehnání i všechny potřebné dary a milosti pro jeho službu.

Přihlášky do výuky náboženství

Rodiče, prosím pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství.

Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosím, odevzdejte je co nejdříve.

20. neděle v mezidobí

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Pátek 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Sobota 22. 8. – památka Panny Marie Královny

Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn a Arcidiecézní centrum pro rodinný život srdečně zvou rodiny na mši svatou s otcem arcibiskupem, která se bude konat v sobotu 29. srpna 2020 v 10.15 na Svatém Hostýně.Tak můžeme společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí modlitbou Korunky a slavnostním požehnáním v 15 hodin. Akce se uskuteční v souladu s aktuálním nařízením vlády ČR.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlásit na pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.

Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu připravily pro děti příměstský tábor poslední týden v srpnu. Ještě je několik volných míst. Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 604 981 715

19. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF

Svátky v týdnu:

Pondělí       10. 8. – Svátek sv. Vavřince, mučedníka

Úterý          11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Středa         12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Pátek          14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Sobota       15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

  9.00 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

V kostele Všech svatých v Hradisku se koná vigilie před slavností Nanebevzetí Panny Marie. Začne modlitbou v pátek 14. srpna ve 20 hod. Následuje celonoční modlitební bdění až do slavnostní mše svaté ráno v 9.15 hod.

  1. srpna 1768 byl posvěcen filiální kostel sv. Jana Křtitele. Toto výročí si připomeneme při mši svaté v neděli 16. srpna v 18 hod.

Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V sakristii nebo během týdne ve farní kanceláři se můžete přihlásit na pouť seniorů na Svatý Hostýn v pátek 25. září a na pouť k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 26. září.

Pracovnice Děkanátního centra pro rodinu připravily pro děti příměstský tábor poslední týden v srpnu. Ještě je několik volných míst. Místo: Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4/5. Každý den od 8 do 16 hod.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 604 981 715

 

Nedělní kázání pro děti a další soutěž z „Vlčího doupěte:“

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ

Strana 1 z 21