Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

2. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

Farní týdeník TRIO EXPRES


Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 23 485 Kč. Děkuji za vaši štědrost.

Dnes večer jste zváni na adoraci do kostela sv. Mořice od 19 hod.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce Haléř sv. Petra. V minulém roce činila tato sbírka v olomoucké arcidiecézi 3 951 536 Kč. Arcibiskup Josef obdržel ze sekretariátu pro ekonomiku z Vatikánu poděkování, ve kterém se mimo jiné píše: „Papež František upřímně děkuje za toto gesto církevního společenství a velkorysé solidarity, a zatímco prosí o modlitbu za jeho osobu, za Církev a mír ve světě, rád posílá apoštolské požehnání, znamení radosti našeho Pána Ježíše Vám, a všem, kteří jsou svěřeni Vaší pastorační péči.“

Farnost Zábřeh pořádá v polovině května pouť do Říma. Provázet je bude P. František Ponížil. Mají volná místa. Pokud máte zájem, je třeba reagovat rychle a přihlásit se do 28. února. Informace jsou v naší farní kanceláři.

Někteří jste se zapojili do každodenní modlitby žalmů za kandidáty kněžství, jáhna Josefa i Václava. Moc vám za to děkuji. Přijďte i na adoraci za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání tento čtvrtek po večerní mši svaté.

Postní doba nás zve k modlitbě, ztišení a rozjímání. O prvním pátku je adorace v kapli na Malém Valu od rána do 13.30 hod. Přicházejte na křížové cesty a společenství nebo jednotlivci se zapište se i na jejich vedení.

Příležitost ke zpovědi bude v pátek odpoledne od 15 do 17 hod.

Prosím rezervujte si sobotu 16. března na pomoc ve farnosti. Bude hlavní úklidová brigáda před poutí k Panně Marii Bolestné. Děkujeme.

Informace o dalších akcích jsou ve farním týdeníku.