Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

23. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF


Dnes večer jste zváni na adoraci do farního kostela sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý – 12. 9. – Jména Panny Marie

Středa 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže

Pátek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné

Sobota 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice, DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Příští neděle 17. 9. je 24. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Kub UNESKO Kroměříž vás zve na koncert ve středu 13. září v 19.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského uvede skladby z Hudebního archivu Arcidiecézního muzea Kroměříž. Více informací na plakátu.

Věnujte pozornost farnímu týdeníku. Tento měsíc je bohatý na různé akce. 24. září budeme slavit naši Svatomořickou pouť a chceme se na ni dobře připravit. Na závěr měsíce budou oslavy na Velehradě u hrobu arcibiskupa Stojana. Naše farnost se připojí k oslavám. V pátek 29. září večer v 19 hod. v našem kostele sv. Mořice se uskuteční koncert, na kterém zazní dílo Wolfganga Amadea Mozarta: REQUIEM. Předprodej vstupenek: Pokladna zámku, tel. 608 199 470. Všichni jste srdečně zváni.