Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

31. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNĚ V PDF

AKTUÁLNÍ FARNÍ LIST TRIO EXPRES

Premiéra záznamu Podzimní mořická akademie 2023 1/3 5.11. v 15.00 hod.


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

Dnes odpoledne jste zváni ke společné modlitbě za zemřelé. Na místním hřbitově v Kroměříži začne pobožnost v 15.00 hod. u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou. Buďme obětaví, přicházejme v tyto dny často ke hrobům našich blízkých.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Až do 8. 11. můžeme získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Důležité oznámení:

Za týden bude v naší farnosti udělována svátost pomazání nemocných, a to při mši svaté v sobotu 11. 11. v 16 hod. v Psychiatrické nemocnici, v 18 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu; v neděli 12. 11. v 7.45 hod. a v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Na přijetí svátosti nemocných je třeba se připravit svatou zpovědí. V tyto dny už jste mnozí byli u svaté zpovědi a zpovídat se bude také během týdne. Před nedělní mší svatou, na které bude svátost nemocných udělována, dopřejte čas ke zpovědi těm, kdo nemohou přijít ve všední dny.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

VEČER CHVAL

Ve středu 8. 11. od 19 hod. v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Přijďte spolu s námi chválit našeho Pána a vyvýšit Ho nade vším, co právě prožíváme.         Zve Ignite projekt, pastorační centrum AG, nadační fond Credo

PODZIMNÍ MOŘICKÁ AKADEMIE

V pátek 10. listopadu po mši svaté v 17 hod. bude v kostele sv. Mořice 2. přednáška v rámci Podzimní mořické akademie. Hostem bude P. ThLic. Tomáš Klíč a promluví na téma Nezabiješ! Kdy je umělý potrat lidským právem? (5. přikázání). Udělejte si čas a přijďte!

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Těšíme se na příjezd Martina na bílém koni. Zvláště rodiče s dětmi zveme na oslavu svátku svatého Martina v sobotu 11. listopadu večer. Průvod se svatým Martinem projde z Hanáckého náměstí na Velké náměstí v 18 hod. Děti, vezměte si s sebou lampióny. Na Velkém náměstí bude program pokračovat.

  1. listopad je také Dnem válečných veteránů. Na mnoha místech se v 11. hod. rození zvony kostelů. V ten den se zvláště spojujeme v modlitbě za mír ve světě.

Pozvánka z farnosti Zlín:

V sobotu 11. listopadu od 13 hodin zveme všechny na navazující setkání po akci Godzone s názvem Chcem viac. Na programu bude katecheze, chvály a společná mše svatá. Setkání se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a povedou ho lidé z týmu Godzone.