Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

4. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkuji všem, kdo přišli včera na brigádu. Sešla se dobrá parta a udělalo se hodně práce. Dokončení úklidu a výzdoba kostela bude v týdnu před poutí. Prosíme ochotné ženy, aby napekly cukroví pro hosty a pro poutníky. Přineste cukroví na proboštství nejpozději ve čtvrtek 30. března.

Dnes večer jste zváni na pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Jana Křtitele v 17.30 hod. ADORACE v kostele sv. Mořice bude v 19 hod.

Zítra se liturgicky slaví Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice v 18 hod. a bude obětována za všechny živé a zemřelé Josefy z farnosti.

V sobotu 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně bude v kostele Panny Marie v Kroměříži dopoledne v 10 hod. mše svatá s udílením svátosti biřmování. Provázejme modlitbou všechny, kdo se na biřmování připravují. A přijďte slavit mši svatou spolu s otcem biskupem a našimi biřmovanci.

Pořad všech bohoslužeb o Slavnosti sv. Josefa a Slavnosti Zvěstování Páně najdete ve farním týdeníku.

Za týden je 5 neděle postní. Připomínáme, že příští neděli vchází v platnost LETNÍ ČAS.