Stojanovo náměstí 5/3, 76701 Kroměříž 573 338 952 fakromeriz-smo@ado.cz

27. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod.

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi

Pátek 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle 9. října je 28. v liturgickém mezidobí.

Děkujeme našim ministrantům, že statečně hájili čest Mořické legie na Arcidiecézním turnaji ve florbalu, a blahopřejeme jim k získání bronzové medaile v kategorii 10-13 let. Přečtěte si o tom ve farním zpravodaji.

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

Ve čtvrtek bude po mši svaté adorace za posvěcení kněží a za kněžská a řeholní povolání.

V pátek bude v kapli na Malém Valu po ranní mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 13.30 hod. Všichni jste srdečně zváni k tiché modlitbě. Příležitost ke svaté zpovědi bude v kostele sv. Mořice odpoledne od 15 do 17 hod.

Další informace najdete, bratři a sestry, ve farním týdeníku.